Hvidvask

BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Vurdering om overholdelse af hvidvaskloven vedrørende BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

  • 18. september 2020
  • BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB
  • Godkendte revisorer og revisionsvirksomheder

Resumé

På baggrund af et afholdt kontrolbesøg, traf Erhvervsstyrelsen den 18. september 2020 afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven vedrørende BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, CVR-nr. 32895468.

Erhvervsstyrelsen konstaterede, at virksomheden ikke havde udarbejdet en tilstrækkelig risikovurdering eller tilstrækkelige skriftlige politikker, forretningsgange og kontroller på tidspunktet for kontrolbesøget. Virksomheden har efter kontrolbesøget bragt overtrædelsen til ophør, hvorfor virksomheden modtog en påtale for disse forhold.

Virksomheden modtog ligeledes en påtale for ikke at have gennemført tilstrækkelige kundekendskabsprocedurer, idet Erhvervsstyrelsen i forbindelse med gennemgang af enkelte kundesager kunne konstatere, at virksomheden ikke rettidigt ved etableringen af kundeforholdet havde kontrolleret kundens identitetsoplysninger på grundlag af dokumenter, data eller oplysninger indhentet fra en pålidelig og uafhængig kilde.