Hvidvask

BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB

Vurdering om overholdelse af hvidvaskloven vedrørende BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB

  • 19. maj 2021
  • BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB
  • Godkendte revisorer og revisionsvirksomheder

Resumé

På baggrund af et afholdt kontrolbesøg, traf Erhvervsstyrelsen den 19. maj 2021 afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven vedrørende BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, CVR-nr. 20222670.

Erhvervsstyrelsen konstaterede, at BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB ikke havde udarbejdet en tilstrækkelig risikovurdering eller tilstrækkelige politikker, forretningsgange og kontroller, hvorfor virksomheden blev påbudt at opdatere materialet, så det lever op til kravene i hvidvaskloven.

Virksomheden modtog endvidere et påbud for ikke at have gennemført tilstrækkelige kundekendskabsprocedurer, idet Erhvervsstyrelsen i forbindelse med gennemgangen kunne konstatere, at virksomheden i flere kundesager ikke kunne dokumentere at have gennemført rimelige foranstaltninger for at klarlægge den juridiske persons ejer- og kontrolstruktur, og ikke tilstrækkeligt havde vurderet forretningsforbindelsens formål og tilsigtede beskaffenhed.

BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB havde desuden ikke foretaget en tilstrækkelig risikovurdering i flere af kundesagerne, og kunne ikke godtgøre over for Erhvervsstyrelsen, at kendskabet til kunderne var tilstrækkeligt i forhold til risikoen for hvidvask og finansiering af terrorisme.

Virksomheden modtog desuden et påbud for ikke at iagttaget hvidvasklovens noterings-og opbevaringsligt, idet Erhvervsstyrelsen kunne konstatere, at virksomheden i ét tilfælde ikke havde noteret og opbevaret resultatet af foretagende undersøgelser, vedrørende en kundes reelle ejer.

Virksomheden modtog ligeledes en påtale for ikke at have gennemført tilstrækkelige kundekendskabsprocedurer, idet Erhvervsstyrelsen i forbindelse med gennemgang af flere kundesager kunne konstatere, at virksomheden ikke rettidigt ved etableringen af kundeforholdet havde kontrolleret kundens identitetsoplysninger på grundlag af dokumenter, data eller oplysninger indhentet fra en pålidelig og uafhængig kilde.

Virksomheden modtog herudover en påtale for ikke rettidigt at have taget stilling til, om kunden er nærtstående eller nær samarbejdspartner til en politisk eksponeret person, idet Erhvervsstyrelsen kunne konstatere, at virksomheden i ét tilfælde ikke havde ved etableringen af kundeforholdet konstateret, at der var tale om en politisk eksponeret person.