Hvidvask

Barrett revisionsanpartsselskab

Vurdering om overholdelse af hvidvaskloven vedrørende Barrett revisionsanpartsselskab

  • 4. marts 2022
  • Barrett revisionsanpartsselskab
  • Godkendte revisorer og revisionsvirksomheder

Resumé

På baggrund af et afholdt tilsynsbesøg traf Erhvervsstyrelsen den 4. marts 2022 afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven vedrørende Barrett revisionsanpartsselskab, CVR-nr. 28842562.

Erhvervsstyrelsen konstaterede, at virksomheden ikke havde udarbejdet en tilstrækkelig risikovurdering eller tilstrækkelige skriftlige politikker, forretningsgange og kontroller, hvorfor virksomheden blev påbudt at opdatere materialet, således at det lever op til kravene i hvidvaskloven.

Virksomheden blev påbudt at gennemføre tilstrækkelige kundekendskabsprocedurer, idet Erhvervsstyrelsen i forbindelse med gennemgangen af nogle kundesager kunne konstatere, at virksomheden ikke i alle tilfælde havde gennemført tilstrækkelige kundekendskabsprocedurer.

Virksomheden modtog et påbud for i ét tilfælde ikke at have indhentet og kontrolleret en virksomhedskunders reelle ejeres identitetsoplysninger samt gennemført rimelige foranstaltninger for at klarlægge virksomhedskundens ejer- og kontrolstruktur.

Virksomheden modtog et påbud for i otte tilfælde ikke at have foretaget en tilstrækkelig risikovurdering af det enkelte kundeforhold på baggrund af en konkret og dokumenteret vurdering.

Virksomheden modtog et påbud for i to tilfælde ikke at have foretaget kontrol af, om kunderne er politiske eksponerede personer (PEP), nærtstående eller nær samarbejdspartner til en politisk eksponeret person.

Herudover modtog virksomheden en påtale for i fire tilfælde ikke at have foretaget denne kontrol rettidigt. Virksomheden modtog en påtale for i ét tilfælde ikke havde gennemført rimelige foranstaltninger for at kontrollere en virksomhedskundes identitetsoplysninger rettidigt. Virksomheden modtog ligeledes en påtale for i tre tilfælde ikke at have indhentet og kontrolleret en virksomhedskundes reelle ejeres identitetsoplysninger rettidigt.