Hvidvask

AsLa Revision ApS

Vurdering om overholdelse af hvidvaskloven vedrørende AsLa Revision ApS

  • 8. april 2020
  • AsLa Revision ApS
  • Skatterådgivere, bogholdere o.a. der tilbyder samme ydelser som advokater, ejendomsmæglere eller revisorer

Resumé

På baggrund af et afholdt kontrolbesøg traf Erhvervsstyrelsen den 8. april 2020 afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven vedrørende AsLa Revision ApS, CVR-nr. 28483902.

Erhvervsstyrelsen konstaterede, at AsLa Revision ApS ikke havde udarbejdet en tilstrækkelig risikovurdering, hvorfor virksomheden blev påbudt at identificere og vurdere risikoen for, at virksomheden kan blive misbrugt til hvidvask eller finansiering af terrorisme.

Erhvervsstyrelsen påbød herudover AsLa Revision ApS at opdatere sine skriftlige politikker, forretningsgange og kontroller, således at de lever op til kravene i hvidvaskloven.