Hvidvask

ART EXPO ApS

Vurdering om overholdelse af hvidvaskloven vedrørende ART EXPO ApS

  • 3. august 2021
  • ART EXPO ApS
  • Kunstbranchen

Resumé

På baggrund af et gennemført tilsyn af virksomhedens overholdelse af kravene i hvidvasklovens § 7, stk. 1, § 8, stk. 1 traf Erhvervsstyrelsen den 3. august 2021 afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven vedrørende ART EXPO ApS, CVR-nr. 10013127.

Erhvervsstyrelsen konstaterede, at ART EXPO ApS ikke havde udarbejdet en tilstrækkelig risikovurdering, hvorfor virksomheden blev påbudt at opdatere materialet, således at det lever op til kravene i hvidvaskloven.

Erhvervsstyrelsen konstaterede herudover, at ART EXPO ApS ikke havde udarbejdet skriftlige politikker, forretningsgange og kontroller, hvorfor virksomheden blev påbudt at udarbejde materialet, således at det lever op til kravene i hvidvaskloven.