Hvidvask

Amalie6 ApS

Vurdering om overholdelse af hvidvaskloven vedrørende Amalie6 ApS

  • 11. marts 2022
  • Amalie6 ApS
  • Udbydere af c/o-adresser og virtuelle kontorhoteller

Resumé

På baggrund af et afholdt kontrolbesøg, traf Erhvervsstyrelsen den 11. marts 2022 afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven vedrørende Amalie6 ApS, CVR-nr. 37878480.

Erhvervsstyrelsen konstaterede, at virksomheden ikke havde udarbejdet en tilstrækkelig risikovurdering eller tilstrækkelige skriftlige politikker, forretningsgange og kontroller, hvorfor virksomheden blev påbudt at opdatere materialet, således at det lever op til kravene i hvidvaskloven.

Amalie6 ApS modtog et påbud for ikke at have gennemført tilstrækkelige kundekendskabsprocedurer, idet Erhvervsstyrelsen i forbindelse med gennemgangen af nogle kundesager kunne konstatere, at virksomheden i 1 tilfælde ikke tilstrækkeligt havde indhentet og kontrolleret en virksomhedskundes reelle ejers identitetsoplysninger.

Virksomheden kunne hertil ikke fremvise sine forretningsgange til af afgørelse af, om en kundes reelle ejer er politisk eksponeret person, nærtstående eller nær samarbejdspartner til en politisk eksponeret person.