Hvidvask

ALGADE REVISION ApS

Vurdering om overholdelse af hvidvaskloven vedrørende ALGADE REVISION ApS

  • 20. januar 2022
  • ALGADE REVISION ApS
  • Godkendte revisorer og revisionsvirksomheder

Resumé

På baggrund af et afholdt tilsynsbesøg traf Erhvervsstyrelsen den 20. januar 2022 afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven vedrørende ALGADE REVISION ApS, CVR. 35663916.

Erhvervsstyrelsen konstaterede, at virksomheden ikke havde udarbejdet en tilstrækkelig risikovurdering eller tilstrækkelige skriftlige politikker, forretningsgange og kontroller, hvorfor virksomheden blev påbudt at opdatere materialet således, at det lever op til kravene i hvidvaskloven.

Erhvervsstyrelsen konstaterede ligeledes, at virksomheden ikke havde sikret forretningsgange til at afgøre, om en kunde er en politisk eksponeret person (PEP), nærtstående eller nær samarbejdspartner til en politisk eksponeret person, hvorfor virksomheden blev påbudt at udarbejde forretningsgange herfor.

Virksomheden modtog en påtale for ikke at have gennemført tilstrækkelige kundekendskabsprocedurer ved etablering af en forretningsforbindelse, idet Erhvervsstyrelsen i forbindelse med gennemgangen af nogle kundesager kunne konstatere, at virksomheden i tre tilfælde ikke rettidigt havde kontrolleret kundernes identitetsoplysninger ved forretningsforbindelsens etablering.

Virksomheden modtog ligeledes en påtale for i tre tilfælde ikke rettidigt at have indhentet og foretaget kontrol af virksomhedskundernes reelle ejeres identitetsoplysninger.