Hvidvask

ADVICER S.M.B.A

Vurdering om overholdelse af hvidvaskloven vedrørende ADVICER S.M.B.A

  • 27. april 2020
  • ADVICER S.M.B.A
  • Virksomhedsoprettere

Resumé

På baggrund af et afholdt kontrolbesøg traf Erhvervsstyrelsen den 27. april 2020 afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven vedrørende ADVICER S.M.B.A, CVR-nr. 34477604.

Erhvervsstyrelsen påbød ADVICER S.M.B.A at opdatere sin risikovurdering, så den lever op til kravene i hvidvaskloven.

Erhvervsstyrelsen påbød endvidere ADVICER S.M.B.A at ligeledes opdatere sine skriftlige politikker, forretningsgange og kontroller, så de lever op til kravene i hvidvaskloven.

ADVICER S.M.B.A modtog ligeledes et påbud for ikke at have gennemført tilstrækkelige kundekendskabsprocedurer, idet Erhvervsstyrelsen i forbindelse med gennemgang af nogle kundesager kunne konstatere, at ADVICER S.M.B.A ikke har gennemført rimelige foranstaltninger for at kontrollere kundernes og kundernes reelle ejeres identitetsoplysninger.

Erhvervsstyrelsen konstaterede endvidere, at ADVICER S.M.B.A havde udbudt tjenesteydelser omfattet af hvidvasklovens § 1, stk. 1, nr. 18, uden at være registreret i Erhvervsstyrelsens register til bekæmpelse af hvidvask.

Erhvervsstyrelsen har derfor besluttet at anmode Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK) om, at indlede en politimæssig efterforskning af, om ADVICER S.M.B.A, har overtrådt hvidvasklovens § 58, stk. 1.