Hvidvask

ABC Revision ApS

Vurdering om overholdelse af hvidvaskloven vedrørende ABC Revision ApS

  • 18. oktober 2021
  • ABC Revision ApS
  • Skatterådgivere, bogholdere o.a. der tilbyder samme ydelser som advokater, ejendomsmæglere eller revisorer

Resumé

På baggrund af et afholdt kontrolbesøg traf Erhvervsstyrelsen den 18. oktober 2021 afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven vedrørende ABC Revision ApS, CVR-nr. 32061745.

Erhvervsstyrelsen påbød ABC Revision ApS at opdatere sine skriftlige politikker, forretningsgange og kontroller, så de lever op til kravene i hvidvaskloven.

ABC Revision ApS modtog endvidere påbud for ikke at have gennemført tilstrækkelige kundekendskabsprocedurer, idet Erhvervsstyrelsen i forbindelse med gennemgangen af nogle kundesager kunne konstatere, at ABC Revision ApS ikke havde kontrolleret visse kunders identitetsoplysninger på grundlag af dokumenter, data eller oplysninger indhentet fra en pålidelig og uafhængig kilde.

ABC Revision ApS modtog ligeledes et påbud for ikke løbende at have overvåget en etableret forretningsforbindelse og ajourført dokumenter, data eller oplysninger om forretningsforbindelsen.

ABC Revision ApS modtog desuden påtale for ikke rettidigt at have gennemført tilstrækkelige kundekendskabsprocedurer, idet Erhvervsstyrelsen i forbindelse med gennemgang af nogle kundesager kunne konstatere, at ABC Revision ApS ikke rettidigt havde gennemført rimelige foranstaltninger for at kontrollere visse kunders reelle ejeres identitetsoplysninger.