Nemmere digital administration og indberetning

Erhvervsstyrelsen arbejder for at lette virksomheders administrative byrder gennem digital bogføring, e-fakturering og automatisering af indberetninger til det offentlige.

Når virksomheder i dag skal indberette oplysninger til det offentlige, sker det ofte ved, at data indtastes manuelt i forskellige selvbetjeningsløsninger. Med initiativet Automatisk Erhvervsrapportering udnyttes de digitale muligheder til at reducere, og på sigt helt fjerne, virksomheders byrder ved fx indberetning af finansielle data. 

Erhvervsstyrelsen arbejder for at skabe et solidt afsæt for automatiserede indberetninger, bl.a. gennem:  

  • Bogføringslovens krav om virksomheders digitale bogføring og kravene til digitale bogføringssystemer, der gør det lettere for virksomheder at bogføre køb- og salg og afstemme bogføringen med banken. 
  • Den digitale infrastruktur Nemhandel, der understøtter en sikker, enkel udveksling af elektroniske handelsdokumenter i forbindelse med køb og salg, fx ved brug af e-faktura.