Rådet for Samfundsansvar og Verdensmål

Rådet skal gøre danske virksomheder førende inden for bæredygtig og ansvarlig virksomhedsdrift samt skabe dialog mellem virksomheder og interessenter.

 • Opdateret 29. juli 2020

Rådet for Samfundsansvar og Verdensmål er uafhængigt af regeringen. Regeringen kan dog anmode rådet om at tage bestemte problemstillinger op.

Rådets mandat er midlertidigt og løber i fire år fra 1. juli 2018. Rådet, herunder formanden, refererer til Erhvervsministeren.

Den 10. oktober 2018 lancerede regeringen Rådet for Samfundsansvar og Verdensmål, som regeringens nye platform for dialog og aktiviteter om virksomheders strategiske arbejde med samfundsansvar og FN’s 17 Verdensmål.

Rådet blev nedsat i oktober 2018 og er sammensat af 17 medlemmer inklusive formanden. Medlemmerne er personligt udpeget af erhvervsministeren, beskæftigelsesministeren, finansministeren eller udvalgte organisationer.

Medlemmerne af Rådet for Samfundsansvar og Verdensmål er:

 • Thorkil Sonne, stifter og bestyrelsesformand for Specialisterne Foundation (formand)
 • Eva Kruse, CEO i Global Fashion Agenda (udtrådt af rådet)
 • Sheela Maini Søgaard, CEO i BIG Architects
 • Sara Krüger Falk, direktør Global Compact Danmark
 • Allan Agerholm, CEO i BC Hospitality Group (udtrådt af rådet)
 • Simon Boas Hoffmeyer, Director Group Sustainability i Carlsberg
 • Rasmus N. D. Skov, Head of Group Sustainability i Ørsted
 • Anne Gadegaard, Director Global TBL management i Novo Nordisk
 • Annette Stube, Head of Group Sustainability i A. P. Møller-Mærsk (udtrådt af rådet)
 • Louise Koch, Corporate Sustainability Director for EMEA i Dell
 • Thomas Bustrup, direktør i Dansk Industri
 • Stine Pilegaard Jespersen, underdirektør for Arbejdsmarked, uddannelse og forskning i Dansk Erhverv
 • Birgitte Søgaard Holm, direktør i Finans Danmark
 • Kenneth Lindharth Madsen, Handelspolitisk chef i Landbrug & Fødevarer
 • Sanne Borges, Seniorrådgiver i Amnesty International (på vegne af 92-Gruppen)
 • Laila Kildesgaard, direktør i KL (på vegne af KL og Danske Regioner)
 •  Arne Grevsen, LO’s stedfortrædende formand (på vegne af AC, LO og FTF).

Rådets skal fremme danske virksomheders arbejde med samfundsansvar og danske virksomheders engagement i verdensmålene.

Rådet skal medvirke til, at danske virksomheder bliver førende inden for ansvarlig, social og bæredygtig virksomhedsdrift og samtidig danne ramme for dialog mellem virksomheder og interessenter om arbejdet med samfundsansvar og verdensmål. Læs mere i oversigten herunder.

Rådet for Samfundsansvar og Verdensmål har taget over efter det forhenværende Dialogforum for Samfundsansvar og Vækst.

Dialogforum arbejdede i 2016 - 2017 for at understøtte virksomhedernes arbejde med at tage samfundsansvar og de socialøkonomiske virksomheders arbejde med at skabe vækst.

Her kan du finde information fra møder og andre aktiviteter i Dialogforum for Samfundsansvar og Vækst:

Indspil til regeringen

Referater af rundbordsamtaler

Referater af møder

Erhvervsministeren igangsatte i oktober 2019 et arbejde i Erhvervsstyrelsen om at gøre CSR-rapportering mere værdiskabende. Ministeren bad i den forbindelse om input fra Rådet for Samfundsansvar og Verdensmål. 

Rådet afleverede deres anbefalinger til ministeren den 12. juni 2020.