Myndigheders konsekvensvurderinger

For at undgå at de danske virksomheder bliver pålagt unødvendige byrder og udgifter ved ændringer i reglerne, skal I som myndighed vurdere de administrative og økonomiske konsekvenser af en regelændring.