Kontakt Erhvervsstyrelsen om konsekvensvurderinger

Hvis du har spørgsmål i forbindelse med erhvervsøkonomiske og administrative konsekvensvurderinger, kan du finde din styrelse eller dit ministerium her og se, hvem din kontaktperson i Erhvervstyrelsen er.

  • Opdateret 17. april 2024

Spørgsmål om konsekvensvurderinger

Find din myndighed og se, hvem du kan kontakte.
 

B:

Beskæftigelsesministeriet:

Børne- og Undervisningsministeriet:

D:

Digitaliserings- og Ligestillingsministeriet:

E:

Erhvervsministeriet:

Erhvervsstyrelsen:

F:

Finansministeriet:

Finanstilsynet:

 

 

 

Forsvarsministeriet:

Fødevareministeriet:

 

Fødevarestyrelsen:

I:

Indenrigs- & Sundhedsministeriet:

J:

Justitsministeriet:

K:

Kirkeministeriet, ministeriet for landdistrikter og nordisk samarbejde:

Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet:

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen:

Kulturministeriet:

L:

Landbrugsstyrelsen:

M:

Miljøministeriet:

 

Ministeriet for udviklingssamarbejde og global klimapolitik:

P:

Patent- og Varemærkestyrelsen:

S:

Sikkerhedsstyrelsen:

Skatteministeriet:

Social- og Boligministeriet:

 

Social- og Ældreministeriet:

Statsministeriet:

Søfartsstyrelsen:

T:

Transportministeriet:

 

 

U:

Uddannelses- og Forskningsministeriet:

Udenrigsministeriet og ministeriet for Udvikling & global klimapolitik:

Udlændinge- og Integrationsministeriet:

Æ:

Ældreministeriet:

 

Ø:

Økonomiministeriet