Erhvervsøkonomiske konsekvensvurderinger

Alle ministerier er pålagt krav om at foretage en vurdering af de erhvervsøkonomiske konsekvenser ved regulering i reglerne, så ændringerne ikke giver unødvendige byrder og udgifter for virksomhederne. Læs her, hvad kravene indebærer.

  • Opdateret 16. december 2021

Når der bliver lavet nye regler eller reguleringer af gældende regler, vil det typisk have konsekvenser for de danske virksomheder.

 

For at øge gennemsigtigheden og sikre, at virksomhederne ikke bliver pålagt unødvendige udgifter, skal danske myndigheder sende nye lovforslag og bekendtgørelser i ekstern høring og lave en erhvervsøkonomisk vurdering af, hvilke konsekvenser en ændring af reglerne vil medføre for erhvervslivet.

Kravet om erhvervsøkonomiske konsekvensvurderinger gælder for alle lovforslag og bekendtgørelser, som sendes i ekstern høring. Hvis et lovforslag eller udkast til en bekendtgørelse medfører væsentlige erhvervsøkonomiske konsekvenser for virksomhederne, skal konsekvenserne som udgangspunkt vurderes og kvantificeres, inden reglerne sendes i høring.

Det enkelte fagministerium er ansvarligt for at udarbejde erhvervsøkonomiske konsekvensvurderinger af egen regulering.

Erhvervsøkonomiske konsekvenser omfatter de forskellige typer konsekvenser, som regulering har for danske virksomheder. Det gælder både de direkte omfattede virksomheder og øvrige brancher, som indirekte påvirkes af reguleringen.

En erhvervsøkonomisk konsekvensvurdering omfatter både de umiddelbare konsekvenser i form af fx nye udgifter for virksomhederne eller lettelser i eksisterende udgifter og eventuelle konsekvenser på længere sigt, fx i form af adfærdsændringer eller afledte effekter.

Hvis ny regulering medfører væsentlige erhvervsøkonomiske konsekvenser, dvs. konsekvenser over de fastsatte bagatelgrænser, skal konsekvenserne kvantificeres.

Til brug for udarbejdelsen af erhvervsøkonomiske konsekvensvurderinger, kan du her finde en vejledning som beskriver kravene til, hvornår der skal udarbejdes erhvervsøkonomiske konsekvensvurderinger, og hvordan arbejdet kan foregå.

Derudover finder du en skabelon, som skal udfyldes og offentliggøres ved erhvervsøkonomiske konsekvensvurderinger af bekendtgørelser. Er der konsekvenser over de relevante bagatelgrænser, skal skabelonen udfyldes og offentliggøres i forbindelse med den offentlige høring af bekendtgørelsen. Er der konsekvenser under bagatelgrænserne, er det frivilligt, om ministeriet udfylder og offentliggør skabelonen.

Endelig finder du et kortlægningsskema, der kan anvendes som internt hjælperedskab til kortlægning og beregning af et forslags erhvervsøkonomiske konsekvenser.

Hent vejledning, skabelon m.m.

Spørgsmål om erhvervsøkonomiske konsekvensvurderinger