Indefrysning af energiudgifter

Folketinget har vedtaget midlertidige og frivillige indefrysningsordninger for husstande og virksomheder samt kultur- og foreningsliv, der sætter et loft over, hvor høj energiregningen kan blive i en periode. Ordningerne giver mulighed for at indefryse en del af energiregningen, og senere afdrage lånet til energivirksomheden over en årrække.