Om energiordningerne

Flere energiordninger skal hjælpe de mange danskere og virksomheder, der er berørt af de stigende energipriser og den høje inflation. Her kan du læse om de tre indefrysningsordninger til husstande og virksomheder, der er vedtaget af Folketinget. Du kan også læse om støtteordningen til mindre dagligvarebutikker i små byer, der er indgået en politisk aftale om.

  • Opdateret 24. februar 2023

Støtteordning til mindre dagligvarebutikker i små byer  

En ny politisk aftale sikrer støtte til mindre dagligvarebutikker, fx købmandsforretninger, slagtere, bagere og andre energiudsatte fødevareforretninger i mindre byer.

Ordningen giver mulighed for, at mindre dagligvarebutikker og andre energiudsatte fødevareforretninger, fx bagerier eller slagtere, der er ramt af stigende energipriser, kan søge om støtte. Virksomheden skal være beliggende i en mindre by for at kunne modtage støtte.   

OBS! Ordningen er endnu ikke åben. 

Indefrysningsordninger 

Indefrysningsordningerne giver husstande og virksomheder samt kultur- og foreningsliv mulighed for midlertidigt at indefryse en del af energiregningen for el, gas og fjernvarme og senere afdrage lånet til energivirksomheden over en årrække.  

Tre delordninger om indefrysning 

Med indefrysningsordningen for husstande er der fastlagt et loft over, hvor høj prisen på el, gas og fjernvarme kan blive i en periode. Som husstand får du nemlig mulighed for midlertidigt at indefryse en del af energiregningen og senere afdrage lånet til energivirksomheden over en årrække. 

Alle virksomheder, herunder kultur- og foreningsliv, kan bruge indefrysningsordningen. Den enkelte virksomhed vil kunne få indefrosset den del af virksomhedernes energiudgifter, der overstiger prisloftet. Indefrysningsordningen for virksomheder følger lagt hen ad vejen ordningen for husstande, men virksomheder er underlagt lånelofter for den maksimale indefrysning, de kan opnå. 

Nogle virksomheder har særligt høje udgifter til energi. Der etableres derfor en særlig ordning med et højere låneloft, når energiforbruget udgør en større del af virksomhedens omsætning. Ordningen administreres af Erhvervsstyrelsen, som efter ansøgning yder lån direkte til virksomhederne.

Virksomhederne kan få dækket en del af deres udgifter til el og gas, dog er udgifter til fjernvarme ikke omfattet. 

For boligforeninger, andelsforeninger, private udlejere m.v., hvor foreningen er kunde hos energivirksomheden, er det foreningen, der får adgang til ordningen, og ikke den enkelte husstand. Boligforeninger mv. vil typisk være underlagt den generelle virksomhedsordning - også ift. rentevilkår og lånelofter. Der etableres derfor særregler om undtagelse af låneloftet og rentevilkår for boligforeninger mv. 

Kontakt os