Om indefrysningsordningerne

Indefrysningsordningerne giver husstande og virksomheder samt kultur- og foreningsliv mulighed for midlertidigt at indefryse en del af energiregningen for el, gas og fjernvarme og senere afdrage lånet til energivirksomheden over en årrække.

  • Opdateret 31. oktober 2022

De stigende energipriser vil berøre mange danskere og virksomheder. Folketinget har derfor vedtaget ordninger, som gør det muligt midlertidigt at få indefrosset en del af energiregningen, når prisen er over et fastsat prisloft  

Ordningerne gælder for regninger i en 12 måneders periode. For el og gas træder ordningen i kraft den 1. november 2022 og for fjernvarme træder ordningen i kraft den 1. januar 2023.   

Indefrysningsordningerne er del af en større aftale om vinterhjælp.  

Ordninger om indefrysning

Med indefrysningsordningen for husstande er der fastlagt et loft over, hvor høj prisen på el, gas og fjernvarme kan blive i en periode. Som husstand får du nemlig mulighed for midlertidigt at indefryse en del af energiregningen og senere afdrage lånet til energivirksomheden over en årrække. 

Alle virksomheder, herunder kultur- og foreningsliv, kan bruge indefrysningsordningen. Den enkelte virksomhed vil kunne få indefrosset den del af virksomhedernes energiudgifter, der overstiger prisloftet. Indefrysningsordningen for virksomheder følger lagt hen ad vejen ordningen for husstande, men virksomheder er underlagt lånelofter for den maksimale indefrysning, de kan opnå. 

Nogle virksomheder har særligt høje udgifter til energi. Der etableres derfor en særlig ordning med et højere låneloft, når energiforbruget udgør en større del af virksomhedens omsætning. Ordningen administreres af Erhvervsstyrelsen, som efter ansøgning yder lån direkte til virksomhederne.

Virksomhederne kan få dækket en del af deres udgifter til el og gas, dog er udgifter til fjernvarme ikke omfattet. 

For boligforeninger, andelsforeninger, private udlejere m.v., hvor foreningen er kunde hos energivirksomheden, er det foreningen, der får adgang til ordningen, og ikke den enkelte husstand. Boligforeninger mv. vil typisk være underlagt den generelle virksomhedsordning - også ift. rentevilkår og lånelofter. Der etableres derfor særregler om undtagelse af låneloftet og rentevilkår for boligforeninger mv. 

Sådan administreres indefrysningsordningerne

Energivirksomhederne skal administrere indefrysningen af husstandes og virksomheders energiregninger, herunder skal de bl.a. oplyse om indefrysningsordningerne. 

Energivirksomhederne kommer også til at stå for inddrivelsen af det indefrosne beløb ved bl.a. at oprette og administrere brugernes afdragsordninger. 

Erhvervsstyrelsen står for at modtage ansøgninger om likviditetsstøtte i form af lån til energiselskaberne og de energiintensive virksomheder samt forestå den løbende långivning og garantistillelse til energihandelsselskaberne.  

Erhvervsstyrelsen kan efter anmodning købe gælden fra energiselskaberne, hvis deres kunder misligholder deres betalingsforpligtelse, hvorefter Gældsstyrelsen vil stå for inddrivelse af gælden. 

Kontakt os