Generelt om reelle ejere

Reelle ejere er fysiske personer, der i sidste ende direkte eller indirekte ejer eller kontrollerer en tilstrækkelig del af en virksomhed.

  • Opdateret 24. oktober 2019

En reel ejer er i loven defineret som en fysisk person, der i sidste ende direkte eller indirekte ejer eller kontrollerer en tilstrækkelig del af ejerandelene eller stemmerettighederne i en virksomhed, eller som udøver kontrol ved hjælp af andre midler.

En tilstrækkelig del af ejerandele eller stemmerettigheder svarer som udgangspunkt til, at man ejer eller kontrollerer mere end 25 % af virksomheden. Dette er dog kun en indikation på reelt ejerskab.

Virksomhederne skal indhente oplysninger om personer, der i sidste ende ejer eller kontrollerer virksomheden og om hvilke rettigheder, de har. På baggrund heraf skal virksomhederne foretage en konkret vurdering af, hvem der er virksomhedens reelle ejere.

Hjælp til selvhjælp

Selvbetjening

Oplysninger om reelle ejere samt efterfølgende ændringer i ejerforhold skal registreres på Virk.

Se liste over hvilke virksomheder er skal registrere oplysninger om reelle ejere, og hvilke virksomheder som ikke skal registrere oplysninger om reelle ejere.

Virksomheder skal registrere oplysninger om den eller de personer, som er virksomhedens reelle ejere samt oplysning om, hvori det reelle ejerskab består.

Har virksomheden ingen reelle ejere, eller kan virksomheden ikke identificere sine reelle ejere, skal denne oplysning registreres. Virksomhedens ledelse skal i stedet registreres, som reelle ejere.

Hver gang ejerforhold tilføjes eller ændres, bliver alle berørte parter adviseret om registreringen.

Selvbetjening

Oplysninger om ejerforhold kan søges frem i CVR på Virk. Du kan slå en virksomhed op og se, hvem der er registreret som ejere, og du kan slå en person op og se, hvilke virksomheder personen er registreret som ejer af.

Spørgsmål til registrering af ejerforhold