Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Reelle ejere

Reelle ejere er fysiske personer, der i sidste ende direkte eller indirekte ejer eller kontrollerer en tilstrækkelig del af en virksomhed.

En reel ejer er i loven defineret som en fysisk person, der i sidste ende direkte eller indirekte ejer eller kontrollerer en tilstrækkelig del af ejerandelene eller stemmerettighederne, eller som udøver kontrol ved hjælp af andre midler.

En tilstrækkelig del af ejerandele eller stemmerettigheder svarer som udgangspunkt til, at man ejer eller kontrollerer mere end 25 % af virksomheden. Dette er dog kun en indikation på reelt ejerskab.

Man kan også betragtes som reel ejer, hvis ejerandelen eller stemmerettighederne er 25 % eller mindre. Det kan fx være tilfældet, hvis man ejer 15 % af kapitalen, men samtidig har ret til at udpege bestyrelsesmedlemmer.

Virksomhederne skal indhente oplysninger om virksomhedens ejere og deres rettigheder og på baggrund heraf foretage en konkret vurdering af, hvem der er virksomhedens reelle ejere. Fristen for registrering er den 1. december 2017.

Se korte guides  

Sådan oplyser du om reelle ejere - for selskaber og erhvervsdrivende fonde

Hvem skal registrere reelle ejere?

Følgende virksomheder skal registrere oplysninger om reelle ejere:

 • Iværksætterselskaber (IVS)
 • Anpartsselskaber (ApS)
 • Aktieselskaber (A/S)
 • Partnerselskaber (P/S)
 • Kommanditselskaber (K/S)
 • Interessentskaber (I/S)
 • Fonde (erhvervsdrivende og ikke-erhvervsdrivende)
 • Finansielle virksomheder
 • Virksomheder med begrænset ansvar (AMBA, FMBA, SMBA)
 • Europæiske virksomhedsformer (SE, SCE, EØFG)

Disse virksomheder skal ikke registrere reelle ejere:

 • Enkeltmandsvirksomheder
 • Personligt ejet mindre virksomhed (PVM)
 • Børsnoterede virksomheder
  Vær opmærksom på datterselskaber af børsnoterede virksomheder:
  • Hvis datterselskabet er 100 % ejet af en børsnoteret virksomhed, skal virksomheden registrere, at den ikke har reelle ejere, hvorved direktionen automatisk indsættes i stedet.
  • Er datterselskabet ikke 100 % ejet af en børsnoteret virksomhed, skal datterselskabet registrere reelle ejere.
 • Filialer (danske og udenlandske)
 • Anden udenlandsk virksomhed
 • Andelsboligforeninger
 • Frivillige foreninger
 • Selvstændige offentlige virksomheder (SOV)
 • Medarbejderinvesteringsselskaber

Hvad skal registreres?

Virksomheder skal registrere oplysninger om den eller de personer, som er virksomhedens reelle ejere samt oplysning om, hvori det reelle ejerskab består.

Har virksomheden ingen reelle ejere, eller kan virksomheden ikke identificere sine reelle ejere, skal denne oplysning registreres. Virksomhedens ledelse skal i stedet registreres, som reelle ejere.

Hver gang ejerforhold tilføjes eller ændres, bliver alle berørte parter adviseret om registreringen.

Ejeroplysninger vises i CVR på Virk

Oplysninger om ejerforhold kan søges frem i CVR på Virk. Du kan slå en virksomhed op og se, hvem der er registreret som ejere, og du kan slå en person op og se, hvilke virksomheder personen er registreret som ejer af.