Generelt om registrering af ejerforhold

Ejerforhold består af to typer ejere – legale ejere og reelle ejere. Nogle virksomheder skal registrere begge typer ejere.

  • Opdateret 19. februar 2019

Mange virksomheder skal registrere forskellige forhold om deres ejere. Formålet er at skabe øget gennemsigtighed om danske virksomheders ejerstruktur med henblik på at sikre, at virksomhederne ikke bruges til skattesvig og anden økonomisk kriminalitet.

  • Legale ejere er personer eller virksomheder, der direkte har mindst 5 % ejerskab eller stemmerettigheder
  • Reelle ejere er personer, der direkte eller indirekte
    • har mere end 25 % ejerskab eller stemmerettigheder eller
    • har anden afgørende kontrol, fx vetoret, ret til at udpege bestyrelsesmedlemmer el.lign.

En person med mere end 25 % af en virksomheds kapital eller stemmeandele er både en legal og reel ejer.

En person med kun 5 - 25 % af en virksomheds kapital eller stemmeandele kan være både legal og reel ejer, hvis vedkommende på anden måde har afgørende kontrol, fx gennem vetoret eller ret til at udpege bestyrelsesmedlemmer.

En virksomhed – typisk et holdingselskab, der er legal ejer af en anden virksomhed – kan ikke også være reel ejer, fordi kun fysiske personer kan være reelle ejere. Denne virksomheds (legale og reelle) ejer kan til gengæld være reel ejer af den anden virksomhed, hvis vedkommende derigennem har afgørende kontrol over denne virksomhed.

For de fleste virksomheder vil der være et 1:1 forhold mellem legale og reelle ejere, så det blot drejer sig om at registrere nogle få ekstra forhold om eksisterende legale ejere. Virksomheder med mere komplicerede konstruktioner, som fx lange ejerkæder, personer med udvidede bestemmelsesrettigheder eller købsoptioner kan med fordel søge hjælp hos deres revisor eller advokat.

Liste over virksomhedsformer, der skal registrere ejerforhold og føre ejerbog

Virksomhedsform Skal registrere legale ejere Skal registrere reelle ejere Skal føre ejerbog
Aktieselskaber (A/S) Ja Ja Ja
Børsnoterede aktieselskaber (A/S) Ja   Ja
Anpartselskaber (ApS) Ja Ja Ja
Iværksætterselskaber (IVS) Ja Ja Ja
Partnerselskaber (P/S) Ja Ja Ja
Virksomheder med begrænset ansvar (AMBA, FMBA, SMBA)   Ja  
Kommanditselskaber, hvor alle komplementarer er kapitalselskaber Ja Ja  
Kommanditselskaber, hvor mindst en komplementar er en person   Ja  
Interessentskaber   Ja  
Erhvervsdrivende fonde   Ja  
Europæiske aktieselskaber (SE-selskaber) Ja Ja Ja
Europæiske andelsselskaber (SCE-selskaber)   Ja  
Europæiske Økonomiske fFirmagrupper (EØFG)   Ja  
       
Finansielle virksomheder, der er omfattet af selskabsloven   Ja  
Gensidige forsikringsselskaber   Ja  
Tværgående pensionskasser   Ja  
Sparekasser   Ja  
Andelskasser   Ja  
Sparevirksomheder   Ja  
Firmapensionskasser   Ja  
Kapitalforeninger   Ja  
Investeringsforeninger   Ja  
SIKAV   Ja  
       
Ikke-erhvervsdrivende fonde   Ja  
Legater   Ja  
Stiftelser   Ja  
Andre selvejende institutioner   Ja  
Arbejdsgiverforeninger   Ja  
Fagforeninger   Ja  
Andre faglige sammenslutninger   Ja  
Foreninger, hvis midler hovedsagligt består af bidrag fra arbejdsgiverforeninger, fagforeninger og andre faglige sammenslutninger   Ja