Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Registrering af ejerforhold

Ejerforhold består af to typer ejere – legale ejere og reelle ejere. Om du skal registrere legale reelle ejere eller begge dele afhænger af, hvilken form for virksomhed der er tale om.

Visse virksomheder skal i dag også føre en ejerbog udover registrering af legale og reelle ejere. Personer der ejer ihændehaveraktiver skal i visse tilfælde registrere besiddelsen.