Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Registrering af ejerforhold

Alle personer og virksomheder, der råder over mere end 5 % af et selskabs kapital eller stemmeret, skal registreres. Hvis ingen ejer mere end 5 %, skal virksomheden erklære at "Ingen ejer over 5 %”.

Hvem skal registrere ejerforhold

Den øverste ledelse i alle aktieselskaber, anpartsselskaber, iværksætterselskaber, partnerselskaber, kommanditselskaber og europæiske aktieselskaber skal sikre, at virksomheden registrerer sine ejerforhold på baggrund af oplysninger fra de enkelte ejere.

Oplysningerne om ejerandel og/eller stemmeret registreres i intervaller og skal derfor opdateres, hver gang en ejer krydser grænsen mellem 5, 10, 15, 20, 25, 50, 90, 100 % eller mellem 1/3 og 2/3 af selskabets samlede kapital eller stemmeret. Hver gang ejerforhold tilføjes eller ændres, får alle berørte parter en mail til orientering.

IVS, ApS, A/S, P/S, SE-selskaber og K/S'er hvor komplementaren er et kapitalselskab eller lignende skal registrere legale ejere. Registrering af ejere i forbindelse med registrering af stiftelse skal ske under Start virksomhed på Virk Indberet. Ændringer i ejerforhold skal registreres via Ændre virksomhed på Virk Indberet.

IVS, ApS, A/S, P/S og SE-selskaber skal registrere ejere samtidig med registreringen af selskabets stiftelse. Manglende registrering af ejerforhold kan i sidste ende føre til tvangsopløsning af selskabet.

Fra medio 2017 skal reelle ejere registreres

Fra sommeren 2017 udvides registreringen af ejerforhold med registrering af reelle ejere. Kravet er en følge af det 4. hvidvaskdirektiv, der skal være implementeret i dansk lovgivning senest 26. juni 2017.

Reelle ejere er fysiske personer, der i sidste instans enten ejer eller kontrollerer en virksomhed. Det kan enten være i form af kapitalandele, i forhold til stemmerettigheder eller anden form for indflydelse – fx retten til at udpege et medlem af ledelsen. De virksomheder, der skal registrere reelle ejere er A/S, ApS, IVS, P/S, K/S, I/S, virksomheder med begrænset ansvar (AMBA, FMBA, SMBA), fonde (erhvervsdrivende og ikke-erhvervsdrivende), finansielle virksomheder og europæiske virksomhedsformer (SE, SCE, EØFG). Børsnoterede virksomheder skal ikke registrere reelle ejere.

Ejeroplysninger vises i CVR på Virk

Oplysninger om ejerforhold kan søges frem i CVR på Virk. Du kan slå en virksomhed op og se, hvem der er registreret som ejere, og du kan slå en person op og se, hvilke virksomheder personen er registreret som ejer af.

Alle skal også føre ejerbog

Alle selskaber skal stadig føre ejerbog ved siden af registreringen af ejerforhold. Ejerbogen er selskabets egen fortegnelse over samtlige kapitalejere og panthavere.

Ihændehaveraktier skal også registreres

Ejere af ihændehaveraktier skal selv registrere antallet af aktier i Ihændehaverregistret, når den samlede ejerandel er under 5 %.

Hvis ejeren af ihændehaveraktier har 5 % eller mere af selskabskapitalen eller stemmerne, skal virksomheden have besked fra aktionæren og registrere ejerforholdet.

Formålet med registrering af ejerforhold

Formålet med registrering af ejerforhold er at skabe øget åbenhed om ejerforholdene i danske selskaber og at sikre, at Danmark kan leve op til internationale anbefalinger vedr. registrering af selskaber samt EU-regulering, som skal modvirke hvidvaskning. Samtidig forbedres de offentlige myndigheders efterforskningsmuligheder i forbindelse med økonomisk kriminalitet.