Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Registrering af ejerforhold

Ejerforhold består af to typer ejere – legale ejere og reelle ejere. Nogle virksomheder skal registrere begge typer ejere.

Mange virksomheder skal registrere forskellige forhold om deres ejere. Formålet er at skabe øget gennemsigtighed om danske virksomheders ejerstruktur med henblik på at sikre, at virksomhederne ikke bruges til skattesvig og anden økonomisk kriminalitet.

Legale ejere er personer eller virksomheder, der direkte:

  • har mindst 5 % ejerskab eller stemmerettigheder

Reelle ejere er personer, der direkte eller indirekte:

  • har mere end 25 % ejerskab eller stemmerettigheder eller
  • har anden afgørende kontrol, fx vetoret, ret til at udpege bestyrelsesmedlemmer el.lign.

Hvem skal registreres i hvilke virksomheder

En person med mere end 25 % af en virksomheds kapital eller stemmeandele er både en legal og reel ejer.

En person med kun 5 - 25 % af en virksomheds kapital eller stemmeandele kan være både legal og reel ejer, hvis vedkommende på anden måde har afgørende kontrol, fx gennem vetoret eller ret til at udpege bestyrelsesmedlemmer.

En virksomhed, typisk et holdingselskab, der er legal ejer af en anden virksomhed, kan ikke også være reel ejer, fordi kun fysiske personer kan være reelle ejere. Denne virksomheds (legale og reelle) ejer kan til gengæld være reel ejer af den anden virksomhed, hvis vedkommende derigennem har afgørende kontrol over denne virksomhed.

For de fleste virksomheder vil der være et 1:1 forhold mellem legale og reelle ejere, så det blot drejer sig om at registrere nogle få ekstra forhold om eksisterende legale ejere. Virksomheder med mere komplicerede konstruktioner, som fx lange ejerkæder, personer med udvidede bestemmelsesrettigheder eller købsoptioner kan med fordel søge hjælp hos deres revisor eller advokat.

Se oversigt over hvilke virksomheder, der skal registrere hvilke ejerforhold.