Vejledning om

Reelle ejere

Vejledningen handler om reelle ejere, herunder hvem, hvad og hvor der skal registreres.

 • Version 2.0
 • Seneste opdatering 1. november 2017
 

1
Kapitel
Vejledningen

Vejledningen er på 41 sider og indeholder:

 • 1. Indledning
 • 2. Baggrund og lovgrundlag for reelle ejere
  • 2.1. Forholdet til hvidvasklovgivningen
 • 3. Hvem skal registrere reelle ejere?
  • 3.1. Virksomheder, der skal registrere reelle ejere
  • 3.2. Virksomheder der ikke skal registrere reelle ejere
 • 4. Hvem er reelle ejere?
  • 4.1. Umyndige personer eller personer under værgemål
  • 4.2. Forskel på reelle ejere og legale ejere
 • 5. Scenarie 1: Virksomheden har reelle ejere
  • 5.1. Direkte og indirekte ejerskab via kapital og stemmer
   • 5.1.1. Indirekte ejerskab - ejerkæder
    • 5.1.1.1. Registrering af direkte og indirekte ejerandele og stemmerettigheder
    • 5.1.1.2. Når børsnoterede virksomheder indgår i ejerkæden
    • 5.1.1.3. Når offentlige myndigheder og selvstændige offentlige virksomheder indgår i ejerkæden 
   • 5.1.2. Egne kapitalandele
   • 5.1.3. Nominee-ordning
   • 5.1.4. Overdragelse af stemmerettigheder
    • 5.1.4.1. Pantsætning
   • 5.1.5. Stemmeretsbegrænsning
   • 5.1.6. Potentielle stemmerettigheder
  • 5.2. Kontrol ved hjælp af andre midler
   • 5.2.1. Udpegning af ledelsesmedlemmer
   • 5.2.2. Godkendelse af årsrapport i forhold til udbyttebetalinger
   • 5.2.3. Vetorettigheder
  • 5.3. Særligt om K/S, I/S, virksomheder med begrænset ansvar (AMBA, FMBA, SMBA)
   • 5.3.1. Kommanditselskaber
   • 5.3.2. Interessentskaber
   • 5.3.3. Virksomheder med begrænset ansvar (AMBA, FMBA og SMBA)
  • 5.4. Særligt om virksomheder omfattet af finansiel lovgivning
   • 5.4.1. Firmapensionskasser
   • 5.4.2. Kapitalforeninger, investeringsforeninger og SIKAV’er
  • 5.5. Særligt om erhvervsdrivende fonde
   • 5.5.1. Fondsbestyrelsen
   • 5.5.2. Særligt begunstigede personer
    • 5.5.2.1. Stifter
    • 5.5.2.2. Gavegivere, bidragsydere eller lignende
   • 5.5.3. Gruppe af begunstigede personer
   • 5.5.4. Eksempler på ejerkæder hvor fondsejede virksomheder indgår
  • 5.6. Særligt om ikke-erhvervsdrivende fonde mv. og visse foreninger
   • 5.6.1. Visse foreninger
  • 5.7. Dato for det reelle ejerskab
 • 6. Scenarie 2: Virksomheden har ikke reelle ejere
 • 7. Scenarie 3: Virksomheden kan ikke identificere sine reelle ejere
 • 8. Omfanget af pligten til at indhente og opbevare oplysninger om reelle ejere
 • 9. Hvem har ansvaret for registrering af reelle ejere?
 • 10. Hvilke oplysninger skal registreres om de reelle ejere?
  • 10.1. Registrering af virksomheder i CVR
 • 11. Opdatering af de registrerede oplysninger
 • 12. Hvor skal oplysningerne registreres?
 • 13. Nye virksomheder stiftet den 23. maj 2017 eller senere
 • 14. Advisering til personer, der registreres som reelle ejere
 • 15. Hvornår skal oplysningerne om reelle ejere registreres?
 • 16. Sanktioner
 • 17. Offentliggørelse af oplysninger om reelle ejere
 • 18. Likvidation, tvangsopløsning eller konkurs