Hvad er formålet med kontrollen?

Erhvervsstyrelsen arbejder målrettet for at skabe de bedste rammer for virksomhederne. Det er helt afgørende, at der i samfundet er tillid til, at de danske virksomheder overholder den gældende lovgivning.

  • Opdateret 29. juli 2019

Formålet med Erhvervsstyrelsens kontrol og tilsyn er, at alle virksomheder efterlever alle regler, idet øget regelefterlevelse vil gavne virksomhederne, der får bedre forudsætninger for at konkurrere på et marked, hvor det ikke betaler sig at bryde reglerne. Erhvervsstyrelsen skal derfor medvirke til, at de regelrette virksomheder fastholder deres adfærd, og at få de virksomheder, der ikke formår at overholde reglerne, til at ændre deres adfærd.

Samtidig medvirker Erhvervsstyrelsens kontrol- og tilsynsindsatsen til, at data, som Erhvervsstyrelsen stiller til rådighed, er korrekt registreret. Datakvaliteten er vigtig, for at erhvervslivets aktører har tillid til den finansielle information, som de søger eller modtager, og på baggrund af hvilke de træffer beslutninger. Datakvaliteten er også vigtig for Erhvervsstyrelsen og andre offentlige myndigheder i kontroløjemed.

På den måde sikres fair og lige konkurrencevilkår for de regelrette virksomheder og dermed tillid til etablerede selskaber og indberettede regnskaber, som er en helt afgørende forudsætning for et velfungerende erhvervsliv og for samfundet som helhed.

Spørgsmål om Erhvervsstyrelsens kontrolindsats