Hvidvask

E-REVISOR.COM GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB

Vurdering om overholdelse af hvidvaskloven vedrørende E-REVISOR.COM GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB

  • 4. maj 2020
  • E-REVISOR.COM GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB
  • Godkendte revisorer og revisionsvirksomheder

Resumé

På baggrund af et afholdt kontrolbesøg traf Erhvervsstyrelsen den 4. maj 2020 afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven vedrørende E-REVISOR.COM GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB, CVR-nr. 36412143.

Erhvervsstyrelsen konstaterede, at E-REVISOR.COM GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB ikke havde udarbejdet en tilstrækkelig risikovurdering, hvorfor virksomheden blev påbudt at identificere og vurdere risikoen for, at virksomheden kan blive misbrugt til hvidvask eller finansiering af terrorisme.

Erhvervsstyrelsen påbød herudover E-REVISOR.COM GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB, at opdatere sine skriftlige politikker, forretningsgange og kontroller, således at de lever op til kravene i hvidvaskloven.