Hvidvask

AKI REVISION ApS

Vurdering om overholdelse af hvidvaskloven vedrørende AKI REVISION ApS

  • 10. juli 2019
  • AKI REVISION ApS
  • Skatterådgivere, bogholdere o.a. der tilbyder samme ydelser som advokater, ejendomsmæglere eller revisorer

Resumé

På baggrund af et afholdt kontrolbesøg traf Erhvervsstyrelsen den 10. juli 2019 afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven vedrørende AKI REVISION ApS, CVR-nr. 29637261.

Erhvervsstyrelsen konstaterede, at AKI REVISION ApS ikke havde udarbejdet en risikovurdering, hvorfor virksomheden blev påbudt at identificere og vurdere risikoen for, at virksomheden kan blive misbrugt til hvidvask eller finansiering af terrorisme.

Erhvervsstyrelsen konstaterede endvidere, at AKI REVISION ApS ikke havde udarbejdet tilstrækkelige skriftlige politikker, procedurer og kontroller, hvorfor virksomheden blev påbudt at opdatere materialet, således at det lever op til kravene i hvidvaskloven.

Virksomheden blev påbudt at gennemføre tilstrækkelige kundekendskabsprocedurer, idet Erhvervsstyrelsen i forbindelse med gennemgangen af nogle kundesager kunne konstatere, at virksomheden ikke havde kontrolleret sine virksomhedskunders identitetsoplysninger, ligesom der ikke var gennemført tilstrækkelig kontrol af kundernes reelle ejeres identitetsoplysninger.