Afdelinger

Erhvervsstyrelsen har en bred opgaveportefølje, der løses fra vores lokationer i København, Nykøbing Falster og Silkeborg. Administrationen støtter op om ledelsen og den samlede opgaveportefølje.

 • Opdateret 26. juni 2024
Infografik af organisationsdiagrammet

Se organisationsdiagram i stort

Afdelinger i Erhvervsstyrelsen

Portrætfoto af Katrine Winding

Katrine Winding

Direktør

Katrine blev ansat som direktør i Erhvervsstyrelsen i 2017 og har en baggrund inden for ministerområdet siden 2001.

Katrine Winding er uddannet cand.scient.pol fra Aarhus Universitet.

Portrætfoto af Lars Øllgaard

Lars Øllgaard

Vicedirektør

Lars har været ansat inden for ministerområdet siden 2000 og siden 2012 som vicedirektør i Erhvervsstyrelsen. Lars er ansvarlig for IT og Digital innovation samt Covid-19 kompensationsordninger. Lars har ansvaret for at sikre en moderne og fremtidssikret it understøttelse af Erhvervsstyrelsens opgaver ved brug af eksempelvis machine learning samt bidrage til en lettere hverdag for virksomhederne gennem udvikling og drift af brugervenlige digitale løsninger, herunder drift og udvikling af Virk.dk.

Lars er uddannet cand.scient.pol. fra Aarhus Universitet.
 

Portrætfoto af Niels May Vibholt

Niels May Vibholt

Vicedirektør

Niels har været ansat på ministerområdet siden 2005. Niels er vicedirektør med ansvar for Decentral og digital erhvervsfremme. Niels har ansvaret for sekretariatsbetjening af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse, Erhvervshusene, samt den digitale erhvervsfremmeplatform Virksomhedsguiden, som årligt anvendes af ca. 500.000 iværksættere og virksomheder til at få nem adgang til information og vejledning om start, drift og udvikling af virksomheder. 

Niels May Vibholt er uddannet cand.scient.pol. fra Aarhus Universitet.

Portrætfoto af Jørgen Wissing Jensen

Jørgen Wissing Jensen

Vicedirektør

Jørgen er vicedirektør med ansvar for Erhvervsregulering, erhvervsservice og kontrol. Afdelingen arbejder for at styrke danske virksomheders konkurrenceevne gennem erhvervsregulering og tilsyn og kontrol, som fremmer ansvarlighed og sætter ind mod misbrug og svindel samt sikre erhvervslivet en effektiv og digital serviceoplevelse. Jørgen blev ansat indenfor ministerområdet i 2006. Fra 2014 – 2022 var Jørgen ansat i SKAT senest som underdirektør i Skattestyrelsen

Jørgen er uddannet cand.scient.pol. fra Aarhus Universitet.
 

Portrætfoto af Henriette Winther

Henriette Winther

Vicedirektør

Henriette har været ansat på ministerområdet siden 2010. Først som konsulent i Erhvervsministeriets departement og siden 2014 som kontorchef i Erhvervsstyrelsen med en kort afstikker til Socialstyrelsen i 2021-2022. Henriette er vicedirektør med ansvar for Administrationen og arbejder for en effektiv og attraktiv styrelse, som er på forkant med udviklingen. 

Henriette er uddannet cand.scient.pol. fra Københavns Universitet.
 

Portrætfoto af Andreas Rahlf Hauptmann

Andreas Rahlf Hauptmann

Vicedirektør

Andreas er vicedirektør med ansvar for Nationale og internationale erhvervsvilkår som arbejder for at skabe de bedst mulige vilkår for erhvervslivet i Danmark gennem grøn, digital og ansvarlig erhvervsudvikling. Afdelingen arbejder desuden for at skabe gode vilkår for eksport og import for danske virksomheder i EU og globalt. Endelig arbejder vi for at fremme reel konkurrence på det danske telemarked.

Vi arbejder for at styrke danske virksomheders konkurrenceevne gennem erhvervsregulering, tilsyn og kontrol, som fremmer ansvarlighed og sætter ind mod misbrug og svindel.

Vi arbejder også for at sikre erhvervslivet en effektiv og professionel serviceoplevelse med fokus på professionel digital forvaltning med korte sagsbehandlingstider.

Afdelingen består af følgende områder:

 • Virksomhedsregulering
 • Hvidvask
 • Regnskab og revision
 • Regnskabskontrol og EU-revision
 • Digital forvaltning
 • Tværgående opgaver

I administrationen arbejder vi for at sikre effektiv styring og drift samt velfungerende fysiske rammer i ERST. 

Afdelingen består af følgende områder:

 • Direktionssekretariatet 
 • Økonomi
 • Intern service
 • Jura
 • Covid-19 kompensationsordninger

Vi arbejder for at skabe en lettere hverdag for virksomhederne gennem brugervenlige digitale løsninger samt at styrke effektiviteten og innovationen gennem sikker anvendelse af data.

Afdelingen består af følgende områder:

 • CVR-R og eksterne systemer
 • IT styring, udvikling og Virk
 • Digital innovation, arkitektur og Machine learning
 • Automatisk erhvervsrapportering
 • IT service

Vi arbejder for at skabe de bedst mulige vilkår for erhvervslivet i Danmark gennem grøn, digital og ansvarlig erhvervsudvikling. Det skal være enkelt og attraktivt for iværksættere at bidrage til at løse fremtidens udfordringer. Derfor skal regler og digitale løsninger være så enkle som muligt, så vi gør det let at drive virksomhed for de virksomheder, der overholder reglerne.

Vi arbejder desuden for at skabe gode vilkår for eksport og import for danske virksomheder i EU og globalt. Endelig arbejder vi for at fremme reel konkurrence på det danske telemarked.

Afdelingen består af følgende områder:

 • National erhvervsudvikling
 • Bedre regulering
 • Internationale forhold
 • Telekonkurrence

Vi arbejder for at fremme erhvervsudvikling i hele Danmark. Som sekretariat for Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse og forvaltningsmyndighed for EU’s strukturfonde og Fonden for Retfærdig Omstilling udmønter vi årligt op mod 800 mio. kr. til decentrale erhvervsfremme-indsatser og forvalter projekter for i omegnen af 7,5 mia. kr. til gavn for tusindvis af iværksættere og SMV’er i hele landet. 

Derudover udvikler og driver vi den fællesoffentlige digitale platform Virksomhedsguiden.dk, som årligt anvendes af ca. 500.000 iværksættere og virksomheder til at få nem adgang til information og vejledning om start, drift og udvikling af virksomheder. 

Endelig driver vi et professionelt fællesoffentligt kundecenter, hvor vi årligt besvarer 7-800.000 supporthenvendelser fra borgere og virksomhederne vedrørende bl.a. MitID, Digital Post, Borger.dk og Virk.

Afdelingen består af følgende områder:

 • Decentral erhvervsfremme
 • Digital kommunikation og erhvervsfremme
 • Kundecenter