Erhvervsfremme, kommunikation og kundecenter

I Erhvervsfremme, kommunikation og kundecenter arbejder vi med udgangspunkt i virksomhedernes behov - og et blik for lokale forskelle - for en mere sammenhængende, fokuseret og lokal forankret indsats for vækst og udvikling i hele landet. 

  • Opdateret 6. september 2023

Vi sekretariatsbetjener Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse og udmønter bestyrelsens strategi for decentral erhvervsfremme. Vi udvikler og driver Virksomhedsguiden.dk, som skal give virksomhederne nem adgang til information og vejledning om start, drift og udvikling af virksomheder, og understøtte et sammenhængende erhvervsfremmesystem. Og vi arbejder for, at øget og ansvarlig brug af kvalitetsdata understøtter Erhvervsstyrelsens opgaveløsning, og at offentlige data er tilgængelige for og anvendes af virksomhederne og bidrager til at styrke virksomhedernes vækstvilkår.

Afdelingen består af følgende områder:

  • Decentral erhvervsfremme (Erhvervsfremmebestyrelsen)
  • Digital erhvervsfremme
  • Kundecenter
     

Decentral erhvervsfremme betjener Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse og er ansvarlig for forvaltningen af EU’s strukturfonde i Danmark. Området arbejder for et sammenhængende og effektivt erhvervsfremmesystem med  fokus på virksomhedernes behov og lokale muligheder og udfordringer for vækst og udvikling.

Pernille von Lillienskjold

Chef for forvaltningsmyndigheden

Kasper Juel Gregersen

Kontorchef

Lone Rosen

Chef

Niels Dahl Christensen

Chef

Området arbejder med at understøtte et sammenhængende erhvervsfremmesystem, der tager udgangspunkt i virksomhedernes behov.
 
Området har til opgave at udvikle og drive Virksomhedsguiden.dk - en fælles-offentlig digital erhvervsfremmeplatform. Virksomhedsguiden giver virksomhederne overblik over erhvervsfremmesystemets tilbud samt information, vejledning om opstart, drift og udvikling af virksomhed og skal på sigt fungere som en datadreven platform, der skræddersyr ydelserne til den enkelte virksomhed og udstiller data på tværs af erhvervsfremmesystemet.
 
Området varetager derudover en række opgaver i relation til rammerne for de seks tværkommunale erhvervshuse.
 

Frederik Rostrup-Nielsen

Kontorchef

Vi driver et professionelt kundecenter, hvor vi leverer effektiv service og support til virksomhederne, og vi skaber gode og sammenhængende serviceoplevelser for vores kunder på tværs af kanaler. Samtidigt forbedrer vi løbende vores selvbetjeningsløsninger og kommunikation på baggrund af data og feedback fra kunder og kolleger. 

Thomas Hermansen

Kontorchef