Erhvervsfremme, kommunikation og kundecenter

I Erhvervsfremme, kommunikation og kundecenter arbejder vi med udgangspunkt i virksomhedernes behov - og et blik for lokale forskelle - for en mere sammenhængende, fokuseret og lokal forankret indsats for vækst og udvikling i hele landet. 

  • Opdateret 18. april 2024

Decentral erhvervsfremme betjener bl.a. Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse og er ansvarlig for forvaltningen af EU’s strukturfonde og Fonden for Retfærdig Omstilling i Danmark. Området arbejder for en sammenhængende og effektiv erhvervsfremmeindsats for iværksættere og SMV’er med fokus på virksomhedernes behov og lokale muligheder og udfordringer for vækst og udvikling. Vi udmønter årligt op mod 800 mio. kr. til decentrale erhvervsfremmeindsatser og forvalter projekter for i omegnen af 7,5 mia. kr. til gavn for tusindvis af iværksættere og SMV’er i hele landet.

Pernille von Lillienskjold

Chef for forvaltningsmyndigheden

Lone Rosen

Chef

Niels Dahl Christensen

Chef

Kasper Juel Gregersen

Kontorchef

Vi varetager styrelsens digitale kommunikation og understøtter et sammenhængende erhvervsfremmesystem, der tager udgangspunkt i virksomhedernes behov.

Digital kommunikation og erhvervsfremme er kommunikationspartnere for styrelsen og udvikler og eksekverer kommunikationsindsatser primært via styrelsens digitale kanaler. Vi har til opgave at udvikle og drive en række af styrelsens hjemmesider, herunder erhvervsstyrelsen.dk.
 

Vi er derudover ansvarlige for både den teknologiske og indholdsmæssige udvikling af Virksomhedsguiden.dk, som udgør det digitale knudepunkt i erhvervsfremmesystemet og tilbyder viden, vejledning, guides og digitale værktøjer, der hjælper med at starte, drive og udvikle virksomhed. Indholdet er leveret og verificeret af offentlige myndigheder, og gør virksomhedsrettede ydelser på tværs af aktører i erhvervsfremmesystemet tilgængelige. 
 

Vi udvikler rammerne og fører tilsyn med de tværkommunale erhvervshuse, som udgør det fysiske knudepunkt i erhvervsfremmesystemet. Erhvervshusene tilbyder virksomhedsspecifikke vejledningsforløb, der hjælper virksomheder med at kortlægge deres vækst- eller forretningspotentiale, og kan henvise virksomhederne til andre private eller offentlige tilbud.
 

  • Digital kommunikation og erhvervsfremme
  • Iværksætteri og styrkepositioner 

Frederik Rostrup-Nielsen

Kontorchef

Simon Rahlf Hauptmann

Chef

Vi driver et professionelt kundecenter, hvor vi leverer effektiv service og support til virksomheder og borgere, og vi skaber gode og sammenhængende serviceoplevelser for vores kunder på tværs af kanaler. Vi supporterer Erhvervsstyrelsens egne løsninger, samt de fællesoffentlige løsninger såsom borger.dk, MitID, Digital Post m.fl. - en opgave vi løser for Digitaliseringsstyrelsen. Samtidig forbedrer vi løbende vores support, selvbetjeningsløsninger og kommunikation på baggrund af data og feedback fra kunder og kolleger.

Vi modtager årligt mere end 1 million henvendelser fordelt på telefon og mail.
 

Kundecenteret i Nykøbing Falster har åbent 365 dage om året.
 

Thomas Hermansen

Kontorchef