IT og digital innovation

  • Opdateret 6. oktober 2022

Vi arbejder for at sikre en moderne og fremtidssikret it understøttelse af Erhvervsstyrelsens opgaver ved brug af eksempelvis machine learning samt bidrage til en lettere hverdag for virksomhederne gennem udvikling og drift af brugervenlige digitale løsninger, herunder drift og udvikling af Virk.dk, CVR registret mv. 

 

Afdelingen består af følgende områder:

•    Digital Innovation
•    It drift og Policy
•    It udvikling og styring
 

Områder under IT og digital innovation

Carsten Ingerslev

Kontorchef

Jakob Solmunde

Chef

IT drift og policy


I IT drift og policy er vi ansvarlige for, at Erhvervsstyrelsens it-systemer er stabile, sikre og velholdte. Derudover driver vi Virk og er virksomhedernes stemme i det fællesoffentlige samarbejde om digitalisering. Endelig er vi afdelingens sekretariat, der leverer policy-bistand, når IT-løsninger skal omsættes til gode beslutningsoplæg.

 

•    IT Service 
•    Application management 
•    Virk 
•    Digitalisering og Offentligt Samarbejde 
 

Mathilde Ibsen

Kontorchef

 

Thomas Munch-Andersen

IT driftschef

I IT udvikling og styring sikrer vi den tværgående portefølje- og økonomistyring af Erhvervsstyrelsens it-projekter og -vedligeholdelsesopgaver i tæt samarbejde med IT drift samt styrelsens centrale økonomiafdeling. Vi understøtter it-faglige specialistressourcer indenfor både projektledelse, product owners, test og user experience, og indgår aktivt i projektdannelser og styregrupper. Endelig har vi også ansvaret for den tværgående leverandørstyring samt systemerne tilbudsportalen og ejendomsdatarapporten.

 

•    Portefølje- og økonomistyring
•    Ressourcestyring af it-specialist ressourcer
•    Udviklingsaktiviteter
 

Sarah Kirkeby

Kontorchef

Jesper Høj

Projektchef

Birgitte Førster

Chef