IT og digital innovation

 • Opdateret 13. juni 2024

Områder under IT og digital innovation

I IT-styring, udvikling og Virk sikrer vi den tværgående portefølje- og økonomistyring af Erhvervsstyrelsens it-projekter og -vedligeholdelsesopgaver i tæt samarbejde med styrelsens centrale økonomiafdeling. Vi har også ansvaret for den tværgående leverandørstyring, ligesom vi koordinerer og kvalitetssikrer it-teknisk direktions-og ministerbetjening. 
Vi har ansvar for at fastholde og udvikle vores fælles metodegrundlag for it-faglige specialistressourcer indenfor både projektledelse, product owners, test og application management. 
Endelig driver vi også Virk.dk og er vi ansvarlige for projektet Mit Udbud.


•    IT styring
•    IT udvikling
•    Mit Udbud
•    Application management
•    Virk
 

Portrætfoto af Mathilde Ibsen

Mathilde Ibsen

Kontorchef

Portrætfoto af Birgitte Førster

Birgitte Førster

Chef

Grafik der viser, at portrætfoto mangler

Maria Høst

Chef

Vi arbejder med it udvikling og vedligehold for at understøtte forretningsudviklingen af virksomheds- og selskabsregistrering, erhvervsrettede indberetningsløsninger samt udstilling af CVR og Regnskab. Derudover udvikler, drifter og vedligeholder vi andre myndigheders it systemer, som anvender Erhvervsstyrelsens fælleskomponenter i tæt samarbejde med de givne myndigheder.

Vi arbejder med følgende portefølje:

 • Udvikler og vedligeholder fagsystemer, herunder blandt andet ER2 og ER3
 • Udvikler og vedligeholder CVR data, herunder blandt andet ERST DIST og CVR på VIRK
 • Udvikler og vedligeholder Regnskabssystemer
 • Udvikler, drifter og vedligeholder Ejendomsdatarapporten og Boligejer.dk
 • Udvikler, drifter og vedligeholder Tilbudsportalen for Social-, Bolig,- og Ældreministeriet
 • Udvikler, drifter og vedligeholder Plandata for Plan- og Landdistriktsstyrelsen
Portrætfoto af Lone Skak-Nørskov

Lone Skak-Nørskov

Kontorchef

Portrætfoto af Jesper Høj

Jesper Høj

Projektchef

Digital innovation udvikler løbende arkitekturen bag IT, kombinerer nye teknologiske muligheder, data og forretningsbehov til gavn for dansk erhvervsliv. Digital innovation har ansvaret for at automatisere genanvendelse af data i transaktioner virksomheder imellem og til myndigheder både nationalt og internationalt for at gøre det sikrere og smartere af drive virksomhed i Danmark og Norden. Vi anvender Machine Learning, Grafteknologi og data i stor skala, især for at understøtte erhvervsstyrelsens kontrol ifm. selskabsregistrering og finansiel rapportering.

 • Arkitektur og innovation
 • Machine Learning Lab
Portrætfoto af Carsten Ingerslev

Carsten Ingerslev

Kontorchef

Vi arbejder med fokus på at automatisere erhvervsrettede finansielle indberetninger til det offentlige og digitalisere virksomhedernes bogføring.
Inden for Nordic Smart Government er vi projektleder for nordisk projekt om automatiseret og sikker udveksling af virksomhedsdata mellem private og offentlige aktører mellem de nordiske lande. Derudover er vi ansvarlige for at drive NemHandel, som virksomhederne benytter til at sende e-fakturaer til det offentlige.

 • Nordic Smart Government
 • AER
 • Grønne produktdata
 • Nemhandel

 

Portrætfoto af Jakob Solmunde

Jakob Solmunde

Kontorchef

I IT drift og policy er vi ansvarlige for, at Erhvervsstyrelsens it-systemer er stabile, sikre og velholdte. 

 • Cloud og IKP
 • It sikkerhed
 • Intern drift
 • Ekstern drift
Portrætfoto af Thomas Munch Andersen

Thomas Munch-Andersen

Kontorchef