IT og digital innovation

 • Opdateret 30. juni 2023

Vi arbejder for at sikre en moderne og fremtidssikret it understøttelse af Erhvervsstyrelsens opgaver ved brug af eksempelvis machine learning samt bidrage til en lettere hverdag for virksomhederne gennem udvikling og drift af brugervenlige digitale løsninger, herunder drift og udvikling af Virk.dk, CVR registret mv. 

 

Afdelingen består af følgende områder:

 • Digital Innovation
 • Virk, IT vedligehold og policy
 • It udvikling og styring
 • Automatisk erhvervsrapportering
 • It service
   

Områder under IT og digital innovation

I IT udvikling og styring sikrer vi den tværgående portefølje- og økonomistyring af Erhvervsstyrelsens it-projekter og -vedligeholdelsesopgaver i tæt samarbejde med IT drift samt styrelsens centrale økonomiafdeling. Vi understøtter it-faglige specialistressourcer indenfor både projektledelse, product owners, test og user experience, og indgår aktivt i projektdannelser og styregrupper. Endelig har vi også ansvaret for den tværgående leverandørstyring samt systemerne tilbudsportalen og ejendomsdatarapporten.

 

 • PMO og forretningsudvikling
 • Projektledelse
 • Forretningsanalyse
 • User experience
 • Product owners
 • Test

Sarah Kirkeby

Kontorchef

Jesper Høj

Projektchef

Birgitte Førster

Chef

Virk, IT vedligehold og policy


I Virk, IT vedligehold og policy er vi ansvarlige for, at Erhvervsstyrelsens it-systemer er stabile, sikre og velholdte. Derudover driver vi Virk.dk og er virksomhedernes stemme i det fællesoffentlige samarbejde om digitalisering. Endelig er vi afdelingens sekretariat, der leverer policy-bistand, når IT-løsninger skal omsættes til gode beslutningsoplæg.


•    IT Application management 
•    Virk 
•    IT policy og sekretariat 
 

Mathilde Ibsen

Kontorchef

 

Digital innovation udvikler løbende arkitekturen bag IT, kombinerer nye teknologiske muligheder, data og forretningsbehov til gavn for dansk erhvervsliv. Digital innovation har ansvaret for at automatisere genanvendelse af data i transaktioner virksomheder imellem og til myndigheder både nationalt og internationalt for at gøre det sikrere og smartere af drive virksomhed i Danmark og Norden. Vi anvender Machine Learning, Grafteknologi og data i stor skala, især for at understøtte erhvervsstyrelsens kontrol ifm. selskabsregistrering og finansiel rapportering.

 • Arkitektur og innovation
 • Machine Learning Lab

Carsten Ingerslev

Kontorchef

Vi arbejder med fokus på at automatisere erhvervsrettede finansielle indberetninger til det offentlige og digitalisere virksomhedernes bogføring.
Inden for Nordic Smart Government er vi projektleder for nordisk projekt om automatiseret og sikker udveksling af virksomhedsdata mellem private og offentlige aktører mellem de nordiske lande. Derudover er vi ansvarlige for at drive NemHandel, som virksomhederne benytter til at sende e-fakturaer til det offentlige.

 • Nordic Smart Government
 • AER
 • Grønne produktdata
 • Nemhandel

 

Jakob Solmunde

Kontorchef

I IT drift og policy er vi ansvarlige for, at Erhvervsstyrelsens it-systemer er stabile, sikre og velholdte. 

 • Cloud og IKP
 • It sikkerhed
 • Intern drift
 • Ekstern drift

Thomas Munch-Andersen

Kontorchef