Erhvervsservice og Digitalisering

De fire områder under Erhvervsservice og Digitalisering arbejder bl.a. med at sikre erhvervslivet en lettere hverdag.

 • Opdateret 6. november 2019

Områder under Erhvervsservice og Digitalisering

I Digital forvaltning arbejder vi for at yde en professionel kundeservice og forvaltning af Erhvervsstyrelsens digitale løsninger i forbindelse med vores konkrete sagsbehandling og 2. level support. Samtidigt arbejder vi for en professionel forvaltning af styrelsens registre og indberetningsløsninger med fokus på datakvalitet, og vi varetager lovfortolkningsopgaver og understøtter behovet for juridisk assistance.

Vi understøtter virksomhedernes og den interne forretnings interesser i forbindelse med digitalisering af lovgivningsprojekter, (videre)udvikling og forbedringer af IT-løsninger samt andre forandringer, der har betydning for Erhvervsservices kunder.

 • Erhvervsservice
 • Forretningsudvikling og Fællesoffentligt supporttilbud (FOS)
 • Registerforvaltning
 • Selskabskontrol.

Pernille Grønnemose

Kontorchef

Helle Viuf Bach Sørensen

Teamleder

Vi driver et professionelt kundecenter, hvor vi leverer effektiv service og support til virksomhederne, og vi skaber gode og sammenhængende serviceoplevelser for vores kunder på tværs af kanaler. Samtidigt forbedrer vi løbende vores selvbetjeningsløsninger og kommunikation på baggrund af data og feedback fra kunder og kolleger. 

Kontorchef

Uffe Halvor Jakobsen

Kontorchef

Vi bidrager til at gøre det enkelt at drive virksomhed gennem Virk, som er den fælles-offentlige portal målrettet virksomheder, og vi understøtter digital udvikling og innovation til gavn for virksomhederne. Det gør vi bl.a. ved at anvende ny digital teknologi, skabe brugervenlige løsninger på Virk samt styrke kvaliteten og omfanget af myndigheders integration i Virk.

 • Digital innovation
 • Virk
 • Machine Learning Lab
 • Digitalisering og Offentligt samarbejde

Carsten Ingerslev

Kontorchef

Mathilde Ibsen

Chef for Erhvervsrettet digital innovation

Vi arbejder for at gøre det let og enkelt at drive virksomhed og for at sikre effektiv styring og drift på tværs af organisationen, blandet andet gennem brug af en fælles IT-arkitektur. Vi arbejder med udvikling og videreudvikling af brugervenlige samt kvalitetssikrede digitale løsninger i ERST. Vi medvirker til sikring af stabil drift af ERST systemer med høj oppetid, og med fokus på IT-sikkerhed og privacy.

Endvidere bidrager vi til en effektiv og professionel service til virksomhederne ved at understøtte og fremme gode digitale løsninger, og vi tilbyder den bedst mulige administrative understøttelse af den faglige opgavevaretagelse samt et højt niveau for videndeling for hele styrelsen. Vi udvikler og driver Erhvervsstyrelsens websites og ejendomsdatarapporten. Endelig rådgiver vi om web- og anden kommunikativ understøttelse af faglige aktiviteter/kampagner.

 • IT-udvikling
 • IT-arkitektur
 • Digital kommunikation
 • Sekretariat for Erhvervsservice og Digitalisering
 • IT Applikations Management.

Morten Kildevang Jensen

Kontorchef

Michael Silau

IT udviklingschef 

Uffe Halvor Jakobsen

Chef for digital kommunikation 

René Hjortskov Nielsen 

Chef for IT-arkitektur