Erhvervsregulering, erhvervsservice og kontrol

De 7 områder under Erhvervsregulering, erhvervsservice og kontrol arbejder bl.a. med at sikre erhvervslivet en lettere hverdag.

 • Opdateret 6. januar 2020

Områder under Erhvervsregulering, erhvervsservice og kontrol

 

Vi har ansvaret for virksomhedsreguleringen. Vi udarbejder erhvervsrettet lovgivning og vejleder og fortolker gældende lovgivning på området. Vores mål er at skabe de bedste rammer for erhvervslivet.

 • Erhvervsret
 • Selskab
 • Fondstilsyn

Søren Corfixen Whitt

Kontorchef

Hvidvask
Vi fører tilsyn med, at ca. 12.000 ikke-finansielle virksomheder og personer lever op til hvidvasklovens krav og pligter. Tilsynet omfatter bl.a. revisorer, ejendomsmæglere, skatterådgivere, eksterne bogholdere, virksomheds-oprettere og kontorhoteller. Hvidvasktilsynet skal sikre virksomheder omfattet af loven mod at blive eller lade sig udnytte til hvidvask og samtidig at enhver mistanke om hvidvask indberettes til myndighederne, for derved at forebygge og bekæmpe hvidvask og terrorfinansiering.

 • Hvidvaskkontrol

 

  Christine Holst Maxner

  Kontorchef

  I Regnskab og Revision har vi ansvaret for erhvervsreguleringen ift. Årsregnskabsloven, Bogføringsloven og Revisorloven, herunder sekretariatsbetjening af Regnskabs- og Revisorrådet og eksamensudvalget. Og vi har ansvaret for processen og forretningsudvikling ift. Digitale Regnskaber. 

  Desuden  har vi ansvaret for det offentlige tilsyn med revisorer og revisionsvirksomheder, er Revisionsmyndighed med erklæringsansvar for strukturfondsprogrammer samt en række EU programmer og har ansvaret for Danmarks CO2-Kvoteregister.
   

  • Regnskab- og Revisorregulering
  • EU Revision
  • CO2-kvoteregisteret
  • Tilsyn med revisorer

   Susanne Thorhauge

   Kontorchef

   Med henblik på at øge regnskabskvaliteten og modvirke misbrug af reglerne foretager vi risikobaseret kontrol af årsrapporter m.v. fra virksomheder omfattet af årsregnskabsloven, ligesom vi vejleder og går i dialog med virksomheder, revisorer m.fl. om regnskabsreglerne. Vi har også ansvaret for overholdelsen af selskabslovens regler om kapitalejerlån. 
    
   Kontrollen omfatter både de ikke-børsnoterede virksomheders årsrapporter og den særlige kontrol med de børsnoterede virksomheders års- og delårsrapporter. Vi deltager desuden aktivt i det internationale arbejde på regnskabsområdet. 
    

   • Regnskabskontrol

    Lykke Skødt

    Tilsynschef Regnskab

    Jura er en intern stabsfunktion, der yder juridisk rådgivning til styrelsens direktion, chefgruppen og til styrelsens medarbejdere om især tværgående stats- og forvaltningsretlige spørgsmål samt komplekse, juridiske anliggender. Derudover rådgiver vi om de kontrakter og udbud, som styrelsen er involveret i, såvel som vi koordinerer bl.a. styrelsens bidrag til regeringens lovprogram. Endelig har vi til opgave at fastholde fokus på retssikkerhed, herunder i styrelsens kontrol- og tilsynsarbejde.
     

    • Jura

     Claus Ulrich Schousboe

     Chefjurist

     I Digital forvaltning arbejder vi for at yde en professionel kundeservice og forvaltning af Erhvervsstyrelsens digitale løsninger i forbindelse med vores konkrete sagsbehandling og 2. level support. Samtidigt arbejder vi for en professionel forvaltning af styrelsens registre og indberetningsløsninger med fokus på datakvalitet, og vi varetager lovfortolkningsopgaver og understøtter behovet for juridisk assistance.

     Vi understøtter virksomhedernes og den interne forretnings interesser i forbindelse med digitalisering af lovgivningsprojekter, (videre)udvikling og forbedringer af IT-løsninger samt andre forandringer, der har betydning for Erhvervsservices kunder.

     • Erhvervsservice
     • Forretningsudvikling og Fællesoffentligt supporttilbud (FOS)
     • Registerforvaltning
     • Selskabskontrol.

     Pernille Grønnemose

     Kontorchef

     Helle Viuf Bach Sørensen

     Teamleder

     Vi driver et professionelt kundecenter, hvor vi leverer effektiv service og support til virksomhederne, og vi skaber gode og sammenhængende serviceoplevelser for vores kunder på tværs af kanaler. Samtidigt forbedrer vi løbende vores selvbetjeningsløsninger og kommunikation på baggrund af data og feedback fra kunder og kolleger. 

     Uffe Halvor Jakobsen

     Kontorchef

     Tværgående udrednings- og lovopgaver indenfor erhvervsregulering, herunder udvikling af reguleringen af styrelsens erhvervsrettede kontrol.

     Victor Kjær

     Victor Kjær

     Kontorchef