Erhvervsregulering, erhvervsservice og kontrol

De 7 områder under Erhvervsregulering, erhvervsservice og kontrol arbejder bl.a. med at sikre erhvervslivet en lettere hverdag.

 • Opdateret 9. maj 2023

Områder under Erhvervsregulering, erhvervsservice og kontrol

 

Vi har ansvaret for virksomhedsreguleringen. Vi udarbejder erhvervsrettet lovgivning og vejleder og fortolker gældende lovgivning på området. Vores mål er at skabe de bedste rammer for erhvervslivet.

 • Erhvervsret
 • Selskab
 • Fondstilsyn

Søren Corfixen Whitt

Kontorchef

Hvidvask
Vi fører tilsyn med, at ca. 12.000 ikke-finansielle virksomheder og personer lever op til hvidvasklovens krav og pligter. Tilsynet omfatter bl.a. revisorer, ejendomsmæglere, skatterådgivere, eksterne bogholdere, virksomheds-oprettere og kontorhoteller. Hvidvasktilsynet skal sikre virksomheder omfattet af loven mod at blive eller lade sig udnytte til hvidvask og samtidig at enhver mistanke om hvidvask indberettes til myndighederne, for derved at forebygge og bekæmpe hvidvask og terrorfinansiering.

 • Hvidvasktilsyn

Christine Holst Maxner

Kontorchef

I Regnskab og Revision har vi ansvaret for erhvervsreguleringen ift. Årsregnskabsloven, Bogføringsloven og Revisorloven, herunder sekretariatsbetjening af Regnskabs- og Revisorrådet og eksamensudvalget. Og vi har ansvaret for processen og forretningsudvikling ift. Digitale Regnskaber. 

Desuden har vi ansvaret for det offentlige tilsyn med revisorer og revisionsvirksomheder og for Danmarks CO2-Kvoteregister.
 

 • Regnskab og revisorregulering
 • CO2 kvoteregisteret
 • Tilsyn med revisorer
 • Bæredygtighedsregulering

  Susanne Thorhauge

  Kontorchef

  Med henblik på at øge regnskabskvaliteten og modvirke misbrug af reglerne foretager vi risikobaseret kontrol af årsrapporter m.v. fra virksomheder omfattet af årsregnskabsloven, ligesom vi vejleder og går i dialog med virksomheder, revisorer m.fl. om regnskabsreglerne. Vi har også ansvaret for overholdelsen af selskabslovens regler om kapitalejerlån. 
   
  Kontrollen omfatter både de ikke-børsnoterede virksomheders årsrapporter og den særlige kontrol med de børsnoterede virksomheders års- og delårsrapporter. Vi deltager desuden aktivt i det internationale arbejde på regnskabsområdet. 

   

  Vi er herudover Revisionsmyndighed med erklæringsansvar for strukturfondsprogrammer samt en række EU programmer.

  • Regnskabskontrol og EU revision

   Lykke Skødt

   Kontorchef

   I Digital forvaltning arbejder vi for at yde en professionel kundeservice og forvaltning af Erhvervsstyrelsens digitale løsninger i forbindelse med vores konkrete sagsbehandling og 2. level support. Samtidigt arbejder vi for en professionel forvaltning af styrelsens registre og indberetningsløsninger med fokus på datakvalitet, og vi varetager lovfortolkningsopgaver og understøtter behovet for juridisk assistance.

   Vi understøtter virksomhedernes og den interne forretnings interesser i forbindelse med digitalisering af lovgivningsprojekter, (videre)udvikling og forbedringer af IT-løsninger samt andre forandringer, der har betydning for Erhvervsservices kunder.

   • Erhvervsservice
   • Forretningsudvikling og Fællesoffentligt supporttilbud (FOS)
   • Registerforvaltning
   • Selskabskontrol.

   Pernille Grønnemose

   Kontorchef

   Helle Viuf

   Teamleder

   Sofie Østerkjærhuus Jensen

   Chef for selskabskontrollen

   Tværgående udrednings- og lovopgaver indenfor erhvervsregulering, herunder udvikling af reguleringen af styrelsens erhvervsrettede kontrol.

   Victor Kjær

   Victor Kjær

   Kontorchef