Administrationen

Administrationen dækker over fire områder: Direktionssekretariatet, Intern service, IT service og Økonomi. Du kan læse mere om de enkelte områder her.

  • Opdateret 3. maj 2019

Områder under Administrationen

Direktionssekretariatet understøtter en høj kvalitet i betjeningen af ledelsen i Erhvervsstyrelsen og af ministeren samt en professionel håndtering af pressehenvendelser og presselanceringer i Erhvervsstyrelsen.

Direktionssekretariatet understøtter ligeledes hele styrelsens arbejde med projekter og processer samt strategi og organisationsudvikling.

  • Minister- og direktionsbetjening
  • Projekt- og proceskoordinering
  • Presse.

Henriette Winther

Kontorchef

Jesper Høj

Projektchef

Intern service understøtter velfungerende arbejdspladser og effektiv bygningsdrift og har ansvaret for overholdelse af det statslige indkøbscirkulære i forbindelse med Statens Indkøb.

Gert Blauenfeldt Nielsen

Kontorchef

IT service understøtter sikker, stabil og effektiv drift af Erhvervsstyrelsens systemer og sikrer overholdelse af IT-sikkerhed og sikkerhedspolitik.

Thomas Munch-Andersen

IT driftschef

Økonomi understøtter en effektiv opgavevaretagelse i Erhvervsstyrelsen gennem god økonomi- og resultatstyring samt sikrer korrekt tilskudsadministration med lydhørhed over for virksomhedernes behov.

Samtidig understøtter Økonomi effektivt styrelsens fagområder, direktion og revision samt sikrer overholdelse af regler og krav med korrekt regnskabsførelse af styrelsens regnskaber, leveregler, vejledninger og værktøjer.

  • Budget og controlling
  • Tilskudssekretariatet
  • Regnskab.

Henriette Winther

Kontorchef

Susanne Winkler Hansen

Regnskabschef