Administration og Covid-19 kompensationsordninger

I administrationen arbejder vi for at sikre effektiv styring og drift samt velfungerende fysiske rammer i ERST.

 • Opdateret 6. september 2023

I administrationen arbejder vi for at sikre effektiv styring og drift samt velfungerende fysiske rammer i ERST.  

Afdelingen består af følgende områder:

 • Direktionssekretariatet
 • Økonomi
 • Intern service
 • Jura
 • Covid-19 kompensationsordninger

Direktionssekretariatet understøtter en høj kvalitet i betjeningen af ledelsen i Erhvervsstyrelsen og af ministeren, en professionel håndtering af pressehenvendelser og presselanceringer i Erhvervsstyrelsen samt strategi og organisationsudvikling.

 • Minister- og direktionsbetjening
 • Presse

 

Henriette Winther

Kontorchef

Økonomi understøtter en effektiv opgavevaretagelse i Erhvervsstyrelsen gennem god økonomi- og resultatstyring samt sikrer korrekt tilskudsadministration med lydhørhed over for virksomhedernes behov.

Samtidig understøtter Økonomi effektivt styrelsens fagområder og ledelse samt sikrer overholdelse af regler og krav med korrekt regnskabsførelse af styrelsens regnskaber, leveregler, vejledninger og værktøjer.

I Dataanalyse arbejder vi for at styrke virksomhedernes vækstvilkår gennem øget udstilling og kommerciel anvendelse af offentlige data, herunder Erhvervsstyrelsens data. Samtidig understøtter vi øget og ansvarlig brug af kvalitetsdata i løsningen af Erhvervsstyrelsens opgaver, fx regulering, politikudvikling og -eksekvering samt kontrol- og tilsynsindsatser. Det gør vi bl.a. ved at bistå med udvikling af BI-løsninger, data- og registeranalyse, samt tilgængelighed, kvalitet og anvendelse af centrale erhvervsdata.

Økonomi dækker følgende:

 • Budget og controlling
 • Tilskudssekretariatet
 • Regnskab
 • Dataanalyse

Henriette Winther

Kontorchef

Susanne Winkler Hansen

Regnskabschef

Intern service understøtter velfungerende arbejdspladser og effektiv bygningsdrift og har ansvaret for overholdelse af det statslige indkøbscirkulære i forbindelse med Statens Indkøb.

Henriette Winther

Kontorchef

Gert Blauenfeldt Nielsen

Service- og indkøbschef

 

Jura er en intern stabsfunktion, der yder juridisk rådgivning til styrelsens direktion, chefgruppen og til styrelsens medarbejdere om især tværgående stats- og forvaltningsretlige spørgsmål samt komplekse, juridiske anliggender. Derudover rådgiver vi om de kontrakter og udbud, som styrelsen er involveret i, såvel som vi koordinerer bl.a. styrelsens bidrag til regeringens lovprogram. Endelig har vi til opgave at fastholde fokus på retssikkerhed, herunder i styrelsens kontrol- og tilsynsarbejde.

Claus Ulrich Schousboe

Chefjurist

Under Covid-19 kompensationsordningerne administrerer vi de forskellige ordninger; Lønkompensation, Faste omkostninger, Selvstændige, Større arrangementer m.v., som blev etableret i marts 2020 med det formål at holde hånden under dansk erhvervsliv under nedlukningen af Danmark. Vi arbejder med sagsbehandling af ansøgninger, vejledning, udbetaling af midler, efterregulering og kontrol.

Christoffer Kjældgaard Giwercman

Kontorchef

Morten Uhrskov

Morten Uhrskov

Chef

Bjarke Petersen

Chef

Kirsten Eccles Munk

Chef for arrangørordningen

Christina Skaaning

Christina Skaaning

Chef

Martin Lærkesen

Chef

 

Uffe Halvor Jakobsen

Chef

Marie Agerlin Lund

Chef

Anders Danielsen

Chef