Administration og digitalisering

Vi arbejder for at skabe en lettere hverdag for virksomhederne gennem brugervenlige digitale løsninger samt at styrke effektiviteten og innovationen gennem sikker anvendelse af data.

 • Opdateret 8. december 2020

I administrationen arbejder vi for at sikre effektiv styring og drift samt velfungerende fysiske rammer i ERST.  
Afdelingen består af følgende områder:

Administration

 • IT
 • Digital innovation og Virk

Områder under Administration og digitalisering

Direktionssekretariatet understøtter en høj kvalitet i betjeningen af ledelsen i Erhvervsstyrelsen og af ministeren,en professionel håndtering af pressehenvendelser og presselanceringer i Erhvervsstyrelsen samt strategi og organisationsudvikling.

 • Minister- og direktionsbetjening
 • Presse

Økonomi understøtter en effektiv opgavevaretagelse i Erhvervsstyrelsen gennem god økonomi- og resultatstyring samt sikrer korrekt tilskudsadministration med lydhørhed over for virksomhedernes behov.

Samtidig understøtter Økonomi effektivt styrelsens fagområder og ledelse samt sikrer overholdelse af regler og krav med korrekt regnskabsførelse af styrelsens regnskaber, leveregler, vejledninger og værktøjer.

 • Budget og controlling
 • Tilskudssekretariatet
 • Regnskab


Intern service understøtter velfungerende arbejdspladser og effektiv bygningsdrift og har ansvaret for overholdelse af det statslige indkøbscirkulære i forbindelse med Statens Indkøb.

Henriette Winther

Kontorchef

Susanne Winkler Hansen

Regnskabschef

Gert Blauenfeldt Nielsen

Servicechef

IT arbejder for at gøre det let og enkelt at drive virksomhed og for at sikre effektiv styring og drift på tværs af organisationen, blandet andet gennem brug af en fælles IT-arkitektur. Vi arbejder med udvikling og videreudvikling af brugervenlige samt kvalitetssikrede digitale løsninger i ERST, og medvirker til sikring af stabil drift af ERST systemer med høj oppetid, og med fokus på IT-sikkerhed og privacy.

Endvidere bidrager vi til en effektiv og professionel service til virksomhederne ved at understøtte og fremme gode digitale løsninger, og tilbyde den bedst mulige administrative understøttelse af den faglige opgavevaretagelse samt et højt niveau for videndeling for hele styrelsen. 

 • It Udvikling
 • It arkitektur
 • It Applikation Management
 • Proces og forretningsudvikling
 • It service
   

Morten Kildevang Jensen

Kontorchef

Michael Silau

IT udviklingschef

René Hjortskov Nielsen

Chef for IT-arkitektur

Jesper Høj

Projektchef

Thomas Munch-Andersen

IT driftschef

Vi omsætter nye digitale muligheder til konkrete løsninger og services, så det bliver lettere at drive virksomhed i Danmark og sværere at være svindler.

Det gør vi ved at forene:

 

 • Det fællesoffentlige digitaliseringsarbejde
 • De teknologiske muligheder og
 • Erhvervsstyrelsens egne digitale kompetencer og kanaler

Carsten Ingerslev

Kontorchef

Mathilde Ibsen

Kontorchef