Administration og Covid-19 kompensationsordninger

I administrationen arbejder vi for at sikre effektiv styring og drift samt velfungerende fysiske rammer i ERST.

 • Opdateret 24. juni 2021

I administrationen arbejder vi for at sikre effektiv styring og drift samt velfungerende fysiske rammer i ERST.  

Afdelingen består af følgende områder:

   

  • Administration
  • Covid-19 kompensationsordninger

  Direktionssekretariatet understøtter en høj kvalitet i betjeningen af ledelsen i Erhvervsstyrelsen og af ministeren,en professionel håndtering af pressehenvendelser og presselanceringer i Erhvervsstyrelsen samt strategi og organisationsudvikling.

  • Minister- og direktionsbetjening
  • Presse

  Økonomi understøtter en effektiv opgavevaretagelse i Erhvervsstyrelsen gennem god økonomi- og resultatstyring samt sikrer korrekt tilskudsadministration med lydhørhed over for virksomhedernes behov.

  Samtidig understøtter Økonomi effektivt styrelsens fagområder og ledelse samt sikrer overholdelse af regler og krav med korrekt regnskabsførelse af styrelsens regnskaber, leveregler, vejledninger og værktøjer.

  • Budget og controlling
  • Tilskudssekretariatet
  • Regnskab


  Intern service understøtter velfungerende arbejdspladser og effektiv bygningsdrift og har ansvaret for overholdelse af det statslige indkøbscirkulære i forbindelse med Statens Indkøb.

  Rasmus Pedersen

  Chef 

  Susanne Winkler Hansen

  Regnskabschef

  Gert Blauenfeldt Nielsen

  Servicechef

  Covid-19 kompensationsordninger 

  Christoffer Kjældgaard Giwercman

  Kontorchef

  Jakob Solmunde 

  Chef

  Gro Rosenmai Sarka

  Gro Rosenmai-Sarka

  Chef