Nationale og internationale erhvervsvilkår

  • Opdateret 13. juni 2024

Områder under Nationale og internationale erhvervsvilkår

National erhvervsudvikling


Vi arbejder for at skabe gode rammevilkår for danske virksomheder og iværksættere  bl.a ift. at fremme eksisterende og spirende erhvervsmæssige styrkepositioner, grøn omstilling og bæredygtig og ansvarlig virksomhedsadfærd.  
 

Vi udarbejder analyser og fagligt grundlag for indsatser, eksekverer erhvervspolitiske tiltag, administrerer puljer og indgår mål- og resultatplaner med eksterne aktører, forhandler og implementerer EU-lovkrav, deltager i øvrige internationale fora såsom OECD og betjener eksterne nedsatte institutioner, råd mv. 


•    Grøn omstilling og erhvervsvilkår
•    Grøn digital
•    Bæredygtig og ansvarlig virksomhedsadfærd
 

Portrætfoto af Camilla Hjermind

Camilla Hjermind

Kontorchef

Vi arbejder for at forebygge og fjerne byrder for dansk erhvervsliv.
 

For at forebygge administrative byrder for virksomhederne konsekvensvurderer vi alt ny erhvervsrettet regulering og hjælper andre ministerier med at udarbejde gode erhvervsøkonomiske konsekvensvurderinger, herunder sikrer, at ny regulering ikke indeholder barrierer for anvendelse af nye teknologier og forretningsmodeller.   
 

Vi sekretariatsbetjener Erhvervslivets EU- og Regelforum med henblik på identificering af byrder for virksomhederne og anbefalinger til regeringen om tiltag, der kan lette byrderne.


•    Sekretariatsbetjening af Erhvervslivets EU- og Regelforum  
•    Erhvervsøkonomiske konsekvensvurderinger af ny erhvervsrettet regulering
•    Innovations- og iværksættertjek af ny regulering
 

Portrætfoto af Rasmus Pedersen

Rasmus Pedersen

Kontorchef

Vi arbejder for at skabe et velfungerende europæisk indre marked for varer og tjenesteydelser og for at sikre den bedst mulige varetagelse af danske interesser i EU. Vi varetager danske interesser indenfor EUs industripolitik. Vi er det nationale Cyberkoordinationscenter og arbejder for at sikre gode vilkår for erhvervslivet på cyber- og kvanteområdet. Vi understøtter samtidig dansk forsvarsindustri gennem industrisamarbejde og industripartnerskabet i forbindelse med indkøbet af F35 kampfly. 
 

Derudover arbejder vi for global frihandel, bl.a. gennem danske aftryk på EU's frihandelsaftaler, og vi arbejder for at fremme afvikling af industrisamarbejde.
 

Endelig arbejder vi for national og global sikkerhed ved at være ansvarlig for dual use eksportkontrolreglerne og for en række af EU's økonomiske sanktioner mod tredjelande samt for screening af udenlandske direkte investeringer.


•    Indre Marked
•    EU-Koordination
•    Industripolitik
•    Cyber og Kvante
•    Forsvarsindustri
•    Global handel og sikkerhed
•    Udenlandske investeringer og sikkerhed
 

Portrætfoto af Andreas Rahlf Hauptmann

Andreas Rahlf Hauptmann

Vicedirektør

Portrætfoto af Signe Flege

Signe Flege

Kontorchef

Vi arbejder for at skabe de bedste rammer for virksomhederne ved at fremme effektiv og velfungerende konkurrence i telesektoren. Det sker som uafhængig telemyndighed med ansvar for konkurrencetilsynet.

  • Telejura
  • Telemarked
Portrætfoto af Frederik Rygaard

Frederik Rygaard

Kontorchef