Nationale og internationale erhvervsvilkår

 • Opdateret 30. juni 2023

Områder under Nationale og internationale erhvervsvilkår

Vi arbejder for at fremme gode vækstvilkår og understøtte virksomheder med nye forretningsmodeller ved at bidrage til analyser, udvikling og implementering af regeringens erhvervspolitik inden for bl.a. grøn omstilling, cirkulær økonomi, deleøkonomi, smart city, samfundsansvar og FN’s verdensmål samt standardisering og erhvervsfremme.

Vi sekretariatsbetjener Komitéen for god selskabsledelse og Mæglings- og Klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd.

Som led i at skabe et forenklet erhvervsfremmesystem er vi med til at etablere de nye tværkommunale erhvervshuse samt udviklingen af en digital platform med information og digital vejledning til virksomheder om virksomhedsdrift og -udvikling.

 • Grøn omstilling og erhvervsvilkår
 • Iværksætteri og styrkepositioner
 • Bæredygtig og ansvarlig virksomhedsadfærd

Camilla Hjermind

Kontorchef

Simon Rahlf Hauptmann

Chef

Vi koordinerer og følger op på regeringens indsats for at gøre det lettere at drive virksomhed i Danmark. I samarbejde med andre myndigheder og erhvervslivet optimerer vi processer og regelefterlevelse ift.  eksisterende regulering og sikrer, at ny regulering ikke indeholder unødige omkostninger og barrierer for anvendelse af nye teknologier og forretningsmodeller. 

Vi hjælper andre ministerier med at udarbejde gode erhvervsøkonomiske konsekvensvurderinger, sekretariatsbetjener Erhvervslivets EU- og Regelforum og forbedrer erhvervsrettede digitale løsninger og brugerrejser. 

 • Erhvervslivets EU- og Regelforum  
 • Digital forenkling 
 • Erhvervsøkonomiske konsekvensvurderinger 

Rasmus Pedersen

Kontorchef

Vi arbejder for at skabe et velfungerende europæisk indre marked for varer og tjenesteydelser og for at sikre den bedst mulige varetagelse af danske interesser i EU. 

Derudover arbejder vi for global frihandel, bl.a. gennem danske aftryk på EU's frihandelsaftaler, og vi arbejder for at fremme afvikling af industrisamarbejde.

Endelig arbejder vi for global sikkerhed ved at være ansvarlig for dual use eksportkontrolreglerne og for en række af EU's økonomiske sanktioner mod tredjelande.

 • Europapolitik og EU's indre marked
 • Forsvarsindustri
 • Global handel og sikkerhed.

Andreas Rahlf Hauptmann

Kontorchef

Signe Flege

Kontorchef

Vi arbejder for at skabe de bedste rammer for virksomhederne ved at fremme effektiv og velfungerende konkurrence i telesektoren. Det sker som uafhængig telemyndighed med ansvar for konkurrencetilsynet.

Derudover arbejder vi med regulering og tilsyn i forhold til privacy på teleområdet og de såkaldte 'cookieregler'.

 • Telejura
 • Telemarked
Frederik Rygaard

Frederik Rygaard

Kontorchef