Råstoffer i EU's industripolitik: Råstofalliancen

Råstofalliancen er blevet lanceret under EU’s industripolitik og skal sikre forsyning af kritiske råstoffer for den grønne omstilling såsom neodymium, praseodymium, dysprosium og terbium, som bruges til at fremstille stærke permanente magneter; denne type magneter anvendes i bl.a. generatoren i vindmøller, og i biler – herunder i el-biler.

  • Opdateret 30. juni 2021

Europa-Kommissionen har den 29. september 2020 offentliggjort en industriel alliance for kritiske råstoffer (European Raw Materials Alliance).

Alliancen indgår i Kommissionens handlingsplan for råstoffer fra den 3. september 2020. Handlingsplanen skal arbejde mod at gøre EU mere modstandsdygtig overfor internationale kriser, når det kommer til forsyningen af råstoffer, f.eks. ved at gøre EU mindre afhængig af forsyning fra enkelte tredjelande. Alliancen vil samle alle aktører på tværs af værdikæder for råstoffer.

I første fase vil alliancen fokusere snævert på værdikæder for "Rare Earth Elements" (REE). På dansk bruger vi oftest betegnelsen 'sjældne jordartsmetaller'. Betegnelsen dækker over en gruppe på 17 grundstoffer som i naturen næsten altid findes sammen, fordi de har stor kemisk- og fysisk lighed. Navnet er desværre misvisende da, de hverken er sjældne eller er jordarter; dette er et flerhundrede årigt historisk levn. Men trods ligheder anvendes de industrielt forskelligt. I den grønne omstilling er der mest fokus på neodymium, praseodymium, dysprosium og terbium, som bruges til at fremstille stærke permanente magneter; denne type magneter anvendes i bl.a. generatoren i vindmøller, og i biler – herunder i el-biler. Desuden anvendes sjældne jordartsmetaller i elektronik- og kommunikationsmidler, som også er en del af den grønne omstilling. 

Alliancen vil derfor fokusere på råstoffer, som er afgørende for store dele af EU’s industri, herunder vedvarende energi, forsvar og rummet. Alliancen kan dog udvides til at fokusere på andre råstoffer, der fremgår på EU's liste over kritiske råstoffer over tid.

Alle interesserede kan deltage i alliancen. Det gælder både virksomheder, forskningsinstitutter, brancheorganisationer, NGO’er, osv. For at deltage i alliancen skal men blot underskrive deklarationen for alliancen. Dette kan gøres på alliancens hjemmeside.

Arbejdet i alliancen er organiseret i klynger defineret ud fra forskellige værdikæder for råstoffer. De første klynger vil adressere de mest essentielle værdikæder for industrielle processer og energi herunder ”rare earth” magneter og motorer samt energiopbevaring og konvertering. Hvis din virksomhed arbejder inden for disse værdikæder eller relaterede værdikæder, kan deltagelse i alliancen give mulighed for at møde andre aktører f.eks. mhp. at finde nye samarbejdspartnere eller søge om fondsmidler sammen. Derudover vil deltagere i alliancen også have mulighed for at komme med anbefalinger til beslutningstagere i Kommissionen og medlemsstater.

Spørgsmål og svar

Kontakt