Vejledning om

Notifikationer under EU’s Informationsprocedure for varer og digitale tjenester

Danske myndigheder er forpligtet til at underrette Europa-Kommissionen inden en række nationale foranstaltninger vedtages. Denne vejledning omhandler primært notifikationspligten for nye krav til varer og informationssamfundstjenester, som følger af Informationsproceduredirektivet (EU) 2015/1535. Vejledningen forklarer også sammenhængen til andre notifikationsprocedurer i EU og i WTO.

 • Version 1.0
 • Seneste opdatering 16. december 2021

Denne vejledning er til myndigheder, der udsteder regler af relevans for EU’s indre marked. Vejledningen beskriver EU’s informationsprocedure for varer og informationssamfundstjenester – også kaldet digitale tjenester. Herefter kan myndigheder være forpligtede til at notificere EU og udskyde vedtagelsen af love og regler i som udgangspunkt tre måneder. Ikke-overholdelse kan medføre, at reglerne ikke kan håndhæves. Vejledningen berører også sammenhængen til andre notifikationsprocedurer i EU og i WTO. 

Erhvervsstyrelsen er kontaktpunkt for EU’s Informationsprocedure, Servicedirektivet og i TBT-aftalen i WTO. En myndighed bærer på sit respektive område ansvaret for at notificere korrekt i forbindelse med ny lovgivning og for at overholde andre notifikationsprocedurer i sektorspecifikke EU-retsakter på sit område.

Fremsendelse af notifikationer sker via Erhvervsstyrelsens nationale kontaktpunkt, [email protected], som beskrevet i afsnit 4.1.3 i vejledningen. Ovenstående blanket (FICHE) skal benyttes, og bilag skal vedhæftes i bestemte formater og med bestemte navngivelser. Bilagene omfatter som udgangspunkt:

 • ”FICHE”: En udfyldt notifikationsblanket. Erhvervsstyrelsen har udgivet en mini-vejledningen om at udfylde notifikationsblanketten punkt for punkt (ovenfor).
 • ”DRAFT”: Et eksemplar af den fulde tekst til udkastet for en lov eller administrativ bestemmelse (i .docx-format)
 • ”BASIC”: Et eksemplar af hjemmelsgrundlaget for udstedelse af forskriften (er ufornøden, hvis der i FICHE henvises til en tidligere notifikation, hvor dette allerede er fremsendt).
 • ”IMPACT”: Konsekvensanalyse, hvis der er udarbejdet én i forbindelse med forberedelsen af det notificerede udkast.

Fremsendelse af bemærkninger og andre meddelelser vedrørende notifikationer sker også via Erhvervsstyrelsens nationale kontaktpunkt, som beskrevet i afsnit 4.3 i vejledningen. Ovenstående blanket (reaktionsskema) benyttes. 

Vejledingens kapitler: 

 • Kapitel 1: Sådan fungerer EU's informations procedurer 
 • Kapitel 2: Trin-for-trin vurdering af notifikationspligten
 • Kapitel 3: Andre notifikationsprocedurer
 • Kapitel 4: Notifikationsproceduren fra start til slut
 • Kapitel 5. Hjælperedskaber og mere information - Fx tjeklister til overholdelse af EU’s informationsprocedure og vurdering af notifikationspligten