Vejledning om

Erhvervsøkonomiske konsekvensvurderinger

Vejledningen beskriver retningslinjerne og metoden for udarbejdelse af erhvervsøkonomiske konsekvensvurderinger

  • Version 2.0
  • Seneste opdatering 4. juni 2021

1
Kapitel
Præsentation af indhold

Indholdsfortegnelsen:

1.    Introduktion - side 3


2.    Resumé - side 4
Vurdering af erhvervsøkonomiske konsekvenser - side 4
Kvantificering af direkte erhvervsøkonomiske konsekvenser - side 4


3.    DEFINITIONER OG EKSEMPLER PÅ ERHVERVSØKONOMISKE KONSEKVENSER - side 6
3.1    Skatter, afgifter og tilskud mv - side 6
3.2    Administrative konsekvenser - side 7
3.3    Øvrige efterlevelseskonsekvenser - side 8
3.4    Adfærdsvirkninger for de omfattede virksomheder  -side 9
3.5    Afledte effekter på samfundsniveau - side9
3.6    BNP-effekter - side 10


4.    Krav til vurdering af erhvervsøkonomiske konsekvenser - side 12
4.1    Bagatelgrænser for kravet om kvantificering - side 12
4.2    Krav om angivelse - side 12
4.3    Forelæggelse for regeringens Økonomiudvalg  -side13
4.4    Særligt for fremsættelse af lovforslag - side13
4.5    Særligt for EU-regulering - side 13
4.6    Undtagelser fra erhvervsøkonomiske konsekvensvurderinger - side 13


5.    Beregningsparamtre og afgrænsninger - side 14
5.1    Omstillingsomkostninger og løbende konsekvenser - side 14
5.2    Business as usual - side 14
5.3    Private danske virksomheder - side 15
5.4    Den normalt effektive virksomhed - side 15
5.5    Omkostningsparametre for priser, timepriser til løn og overhead - side 16
5.6    Datakilder - side 16
5.7    Frivillige regler - side 17
5.8    Bemyndigelsesbestemmelser og hjemler side - 17
5.9    Krav som gælder ved overtrædelse af regulering - side 17
5.10    Overvæltning - side 17
5.11    Regulering af priser - side 18

6.    Guide til opgørelse af øvrige efterlevelseskonsekvenser - side19
Øvrige efterlevelseskonsekvenser: en trinvis guide - side 19
Eksempel på Udfyldt bekendtgørelses-skabelon - side 23

Bilag A. Skabelon for bemærkninger til lovforslag - side 25
Bemærkninger til lovforslaget - side 25

Bilag B. Skabelon for vurdering af erhvervs-økonomiske konsekvenser i bekendtgørelser - side 27
Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet mv. - side 27

Bilag C. Tillæg til virksomhedsafgrænsning - side 28