Vejledning om

Erhvervsøkonomiske konsekvensvurderinger

Formålet med denne vejledning er at beskrive, hvornår der skal udarbejdes erhvervsøkonomiske konsekvensvurderinger samt den generelle fremgangsmåde og retningslinjer for, hvordan dette arbejde kan foregå.

 • Version 1.0
 • Seneste opdatering 1. januar 2015
 

1
Kapitel
Vejledningen

Vejledningen findes pt. alene i en pdf-version af den trykte publikation.

Indholdsfortegnelse

 • 1. Introduktion og sammenfatning af krav
 • 2. Definitioner og eksempler på erhvervsøkonomiske konsekvenser

  • 2.1 Skatter, afgifter, tilskud og subsidier mv

  • 2.2 Administrative konsekvenser

  • 2.3 Øvrige efterlevelseskonsekvenser

  • 2.4 Adfærdsvirkninger hos målgruppen for forslaget

  • 2.5 Afledte effekter i økonomien som helhed og strukturelle BNP-effekter

 • ​​​​ 3. Krav til vurdering af erhvervsøkonomiske konsekvenser

  • 3.1 Bagatelgrænser for kravet om kvantificering

  • 3.2 Ministeriernes ansvarsfordeling

  • 3.3 Krav til processen i ministerierne

  • 3.4 Forelæggelse for regeringens Økonomiudvalg

  • 3.5 Generelle krav til angivelse

  • 3.6 Forholdet til EU-retten

  • 3.7 Særligt for lovforslag

 • 4. Guide til opgørelse af erhvervsøkonomiske konsekvenser

  • 4.1 Skatter, afgifter, tilskud, subsidier mv.

  • 4.2 Administrative konsekvenser for erhvervslivet

  • 4.3 Trinvis guide til opgørelse af øvrige efterlevelseskonsekvenser

  • 4.4 Erhvervsøkonomiske adfærdsvirkninger for de omfattede virksomheder

  • 4.5 Afledte effekter på samfundsniveau

  • 4.6 Implikationer for den økonomiske vækst (strukturelle BNP-effekter)

  • 4.7 Udfyldelse af bekendtgørelsesskabelon

 • Bilag A: Ordforklaringer og forudsætninger

  • A.1 Den rationelle og normalt effektive virk

  • A.2 Omkostningsparametre for priser, timepriser til løn og overhead

  • A.3 Aktive danske virksomheder

  • A.4 Omstillingsomkostninger

  • A.5 Løbende omkostninger

  • A.6 Business-as-usual omkostninger

  • A.7 Begrænsninger ift. virksomhedernes eksisterende produktionsmuligheder

  • A.8 Love og bekendtgørelser – hvornår skal konsekvenserne beregnes?

  • A.9 Regler der gælder i forbindelse med offentlige tilbud til virksomhederne (frivillige regler)

  • A.10 Regler for nødsituationer, herunder regulering der udstedes med kort varsel

  • A.11 Krav som gælder ved overtrædelse af regulering

  • A.12 Opgørelse i priser ekskl. moms

  • A.13 Overvæltning

 • Bilag B. Skabelon for bemærkninger til lovforslag

 • Bilag C. Skabelon for vurdering af erhvervsøkonomiske konsekvenser i bekendtgørelser
   
 • Bilag D. Sammenhæng til tidligere anvendte begreber