Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Takster for registreringer og ændringer

Nogle registreringer og ændringer af virksomheder koster et gebyr, andre er gratis. Her finder du en samlet liste over Erhvervsstyrelsens takster.

Vi opkræver

 • kun ét gebyr pr. registrering.
 • et gebyr hver gang en sag registreres. Dette gælder også, hvis registreringen kun har til formål at rette en tidligere fejl. Vi opkræver også et gebyr, hvis du beder os om at rette en fejl, du har lavet.
 • kun ét gebyr én gang, hvis du registrerer flere ændringer i et selskab samtidig
 • kun et gebyr, hvis du på grund af systemerne skal foretage flere registreringer ved en aktivitet, som tidsmæssigt ligger forskudt.

Gebyret betales på Virk, når du registrerer, og det kan ikke betales kontant. Det er heller ikke muligt at betale månedsvist for alle registreringer.

 

Takster for registrering af stiftelser
Stiftelse af IVS, ApS, A/S og P/S 670 kr.
Stiftelse af SE-selskab og europæiske andelsselskaber (SCE) 670 kr.
Stiftelse af filialer af udenlandske A/S eller ApS 670 kr.
Stiftelse af forening med begrænset ansvar (f.m.b.a) 670 kr.
Stiftelse af andelsselskab med begrænset ansvar (a.m.b.a) 670 kr.
Stiftelse af særlig finansiel virksomhed 670 kr.
Binavne udover 5 1.000 kr. + registreringsgebyr

 

Takster for registreringer af ændringer
Ændringer i registrerede IVS, ApS, A/S og P/S) 180 kr.
Ændringer i registrerede SE-selskaber og europæiske andelsselskaber (SCE) 180 kr.
Ændring af filialer af udenlandske A/S eller ApS samt visse virksomheder, der er under tilsyn af Finanstilsynet 180 kr.
Ændring af forening med begrænset ansvar (f.m.b.a) 180 kr.
Ændring af andelsselskab med begrænset ansvar (a.m.b.a) 180 kr.
Ændring af visse virksomheder, der er under tilsyn af Finanstilsynet 180 kr.
Gennemførelse af fusion eller spaltning. Pr. deltagende virksomhed 180 kr.
Offentliggørelse af fusion eller spaltning gratis
Ændring af hjemsted gratis
Ændring af regnskabsår gratis
Ændring af revisor (ikke fravalg af revision) gratis
Ændringer, der ikke er understøttet af digital selvbetjening 340 kr.
Fejlrettelse af indberetningsfejl 340 kr.

Øvrige takster

Genoptag virksomhed 350 kr.
Rykkergebyr 100 kr.

 

Virksomheder, som ikke har gebyrbelagte registreringer

 • Personlige virksomheder (personligt ejet mindre virksomhed og enkeltmandsvirksomhed)
 • Frivillige foreninger (dvs. foreninger uden afgifts- og registreringspligter overfor det offentlige)
 • Almindelige foreninger 
 • Særlige foreninger (fx. indkøbsforeninger, andelsforeninger, arbejdsmarkedsforeninger, brugsforeninger, legater og stiftelser)
 • Fonde (erhvervsdrivende fonde og ikke-erhvervsdrivende fonde)
 • Folkekirkelige foreninger
 • Selvejende institutioner
 • Interessentskaber og kommanditselskaber
 • Partrederier
 • Dødsboer
 • Konkursboer