Statistik for kompensationsordninger

Her samler vi aktuelle data om Erhvervsstyrelsens kompensationsordninger.

  • Opdateret 21. juni 2021

Den første kompensationsordning gik i luften i starten af marts 2020. Siden har Folketinget vedtaget yderligere kompensationsordninger, som hjælper virksomheder og arrangører i Danmark igennem coronavirus/covid-19.

Vi opdaterer data én gang om ugen. Data herunder er opdateret 21. juni, 2021.

Lønkompensation Selvstændige

Godkendte ansøgninger

95.550

Samlet kompensation udbetalt

17.618 mio. kr.

Godkendte ansøgninger

186.191

Samlet kompensation udbetalt

10.121 mio. kr.

Freelancere m/ B-indkomst Freelancere m/ A- og B-indkomst

Godkendte ansøgninger

3.159

Samlet kompensation udbetalt

129 mio. kr.

Godkendte ansøgninger

348

Samlet kompensation udbetalt

14 mio. kr.

Arrangementer Faste omkostninger

Godkendte ansøgninger

621

Samlet kompensation udbetalt

595 mio. kr.

Godkendt ansøgninger

50.743

Samlet kompensation udbetalt

12.246 mio. kr.

Sæsonafhængige selvstændige eller freelancere  

Godkendte ansøgninger

176

Samlet kompensation udbetalt

11 mio. kr.

 

 

Sagsbehandlingstider for kompensationsansøgninger

Herunder kan du se flere nøgletal for de forskellige kompensationsordninger.

Virksomheder, der vælger at hjemsende fremfor at fyre sine ansatte, kan søge midlertidig lønkompensation.

Nøgletal: Lønkompensationsordningen - godkendte ansøgninger.

Antal ansøgninger 95.550
Antal virksomheder 36.775
Antal personer 334.717
   
Samlet kompensation udbetalt. kr.

17.617.842.491

Bemærk: Virksomheder kan sende mere end en ansøgning, hvis de fx har måtte lukke længere tid end først beregnet. Èn person kan få lønkompensation fra mere end en arbejdsgiver.

 

Antal personer på lønkompensation uge 25, 2021 *)

5.274

*) Tallet dækker over antallet af unikke personer, der er hjemsendt den pågældende uge med en godkendt ansøgning. Tallet kan ændre sig bagudrettet som følge af yderligere godkendelse af ansøgninger eller hvis virksomheden indberetter senere, at vedkommende ikke var hjemsendt i denne periode.

Nøgletal: Alle ansøgninger der slutter d. 30 august eller efter - godkendte ansøgninger.

Antal ansøgninger 38.405
Antal virksomheder 18.248
Antal personer 130.012
   
Samlet kompensation udbetalt, kr. 4.831.685.416

Antal personer hjemsendt om ugen:

Grafen viser hvor mange personer der er hjemsendt i en pågældende uge.

Tallene for uge 45 og frem kan i højere grad undervurdere virksomhedernes ønske til anvendelse af ordningen, da der fortsat sagsbehandles ansøgninger og dele af lønkompensationsordningen er åben for ansøgninger.

Diagram over hjemsendte per uge i perioden uge 11, 2020 til og med uge 26, 2021

Selvstændige og andre virksomheder med maksimalt 25 ansatte har søgt om kompensation for tabt omsætning.

Nøgletal: Kompensationsordningen for selvstændige - godkendte ansøgninger.

Antal ansøgninger 186.191
Antal virksomheder 79.421
Kompenserede personer 87.380
   
Samlet kompensation udbetalt, kr. 10.120.516.762

Bemærk: En ansøgning til kompensationsordningen for selvstændige gælder for én virksomhed og kan kompensere op til fire ejere inkl. medarbejdende ægtefæller.

 

Nøgletal: Åbne ordninger for selvstændige - godkendte ansøgninger.

Antal ansøgninger 82.461
Antal virksomheder 41.126
Kompenserede personer 45.462
   
Samlet kompensation udbetalt, kr. 4.234.935.639

Note: De åbne ordninger tæller perioden fra den 1/9, 2020 til den 30/6, 2021.

Freelancere mv. med B-indkomst kan få midlertidig kompensation for tabt B-indkomst.

Nøgletal: Kompensationsordningen for freelancere med B-indkomst - godkendte ansøgninger.

Antal ansøgninger 3.159
Antal personer 1.417
   
Samlet kompensation udbetalt, kr. 129.400.887

 

Nøgletal: Åbne ordninger for freelancere - godkendte ansøgninger.

Antal ansøgninger 985
Antal personer 527
   
Samlet kompensation udbetalt, kr. 38.904.690

Note: De åbne ordninger tæller perioden fra d. 1/9, 2020 til d. 28/02, 2021.

Freelancere mv. med A- og B-indkomst kan få midlertidig kompensation for tabt indkomst.

Nøgletal: Kompensationsordningen for freelancere med A og B-indkomst (Kombinatører) - godkendte ansøgninger.

Antal ansøgninger 348
Antal personer 230
   
Samlet kompensation udbetalt, kr. 14.104.813

 

Nøgletal: Åbne ordninger for kombinatører - godkendte ansøgninger.

Antal ansøgninger 127
Antal personer 89
   
Samlet kompensation udbetalt, kr. 4.238.048

Note: De åbne ordninger tæller perioden fra d. 1/9, 2020 til d. 28/2, 2021.

Selvstændige og freelancere, der har en sæsonafhængig indkomst, kan søge om kompensation for tabt indkomst.

Nøgletal: Kompensationsordningen for sæsonafhængige selvstændige - godkendte ansøgninger.

Antal ansøgninger 176
Antal personer 197
   
Samlet kompensation udbetalt, kr. 11.152.162

Virksomhed kan få kompensation for underskud, som skyldes, at du har måttet aflyse, udskyde eller væsentligt ændre et arrangement.

Nøgletal: Arrangementsordningen 

Antal ansøgninger 621
Antal virksomheder 561
   
Samlet kompensation udbetalt, kr. 595.324.824

Virksomheder kan få kompensation til at dække faste omkostninger.

Nøgletal: Faste omkostninger - godkendte ansøgninger. 

Antal ansøgninger 50.743
Antal virksomheder 33.190
   
Samlet kompensation udbetalt, kr. 12.245.862.810

Hent flere detaljer i den opdaterede datafil. Uge 25, 2021