Statistik for kompensationsordninger

Her samler vi aktuelle data om Erhvervsstyrelsens kompensationsordninger.

  • Opdateret 20. oktober 2020

Den første kompensationsordning gik i luften i starten af marts 2020. Siden har Folketinget vedtaget yderligere kompensationsordninger, som hjælper virksomheder og arrangører i Danmark igennem coronavirus/covid-19.

Vi opdaterer data én gang om ugen. Data her på siden er opdateret 19. oktober, 2020.

Lønkompensation Selvstændige

Godkendte ansøgninger

55.733

Samlet kompensation udbetalt

12.567 mio. kr.

Godkendte ansøgninger

101.397

Samlet kompensation udbetalt

5.827 mio. kr.

Freelancere m/ B-indkomst Freelancere m/ A- og B-indkomst

Godkendte ansøgninger

2.071

Samlet kompensation udbetalt

89 mio. kr.

Godkendte ansøgninger

196

Samlet kompensation udbetalt

9 mio. kr.

Arrangementer Faste omkostninger

Godkendte ansøgninger

212

Samlet kompensation udbetalt

126 mio. kr.

Godkendt ansøgninger

22.226

Samlet kompensation udbetalt

5.673 mio. kr.

Sæsonafhængige selvstændige eller freelancere  

Godkendte ansøgninger

68

Samlet kompensation udbetalt

6 mio. kr.

 

 

Herunder kan du se tal og statistikker for lønkompensation, kompensation til selvstændige og freelancere m/ B-indkomst.

Virksomheder, der vælger at hjemsende fremfor at fyre sine ansatte, kan søge midlertidig lønkompensation:

Godkendte ansøgninger 55.733
Kompenserede virksomheder 32.214
Kompenserede personer *) 280.336
   
Samlet kompensation udbetalt 12.567 mio. kr.
   
Antal personer hjemsendt - uge 35 **) 35.480

Bemærk: Virksomheder kan sende mere end en ansøgning, hvis de fx har måtte lukke længere tid end først beregnet. Èn person kan få lønkompensation fra mere end en arbejdsgiver.

*) Erhvervsstyrelsen har fra den 6. juli justeret opgørelsesmetoden for kompenserede personer, så personer, der optræder fejlagtigt i data, ikke medregnes længere. Det betyder at tallet er nedjusteret med ca. 5500 personer.

**) Tallet dækker over antallet af unikke personer, der er hjemsendt den pågældende uge med en godkendt ansøgning. Tallet kan ændre sig bagudrettet som følge af yderligere ansøgninger for perioden eller hvis virksomheden indberetter senere, at vedkommende ikke var hjemsendt i denne periode.

Antal personer hjemsendt om ugen:

Grafen viser hvor mange personer der er hjemsendt i en pågældende uge. Modsat viser den efterfølgende graf hvor mange personer der i alt har været hjemsendt og hvor mange personer der bliver godkendt til kompensation om ugen.

Tallene for uge 29 og frem kan i højere grad undervurdere virksomhedernes ønske til anvendelse af ordningen, da virksomhederne kunne søge om lønkompensation frem til d. 20. september 2020. Det gælder dog stadig, at der frem til d. 20. september kunne ansøges om lønkompensation med tilbagevirkende kraft til kompensationsperiodens begyndelse d. 9. marts 2020.

Diagram over hjemsendte per uge i perioden uge 11 til og med uge 35 - (uge 43)

Antal godkendelser for kompenserede personer om ugen:

Diagram over antal personer på lønkompensation pr uge fra uge 14 til 42

Selvstændige og andre virksomheder med maksimalt 25 ansatte har søgt om kompensation for tabt omsætning:

Godkendte ansøgninger 101.397
Godkendte virksomheder 71.323
Kompenserede personer 78.892
   
Samlet kompensation udbetalt 5.827 mio. kr.

Bemærk: En ansøgning til kompensationsordningen for selvstændige gælder for én virksomhed og kan kompensere op til fire ejere inkl. medarbejdende ægtefæller.

Antal kompenserede personer om ugen:

Diagram over antal selvstændige med kompensation pr uge fra uge 14 til 42

Freelancere mv. med B-indkomst kan få midlertidig kompensation for tabt B-indkomst.

Antal ansøgninger 2.071
Antal personer 1.339
   
Samlet kompensation udbetalt 89 mio. kr.

Antal kompenserede personer om ugen:

Diagram over antal personer m/B-indkomst på lønkompensation pr uge fra uge 19 til 42