Statistik for kompensationsordninger

Her samler vi aktuelle data om Erhvervsstyrelsens kompensationsordninger.

  • Opdateret 17. september 2020

Den første kompensationsordning gik i luften i starten af marts 2020. Siden har Folketinget vedtaget yderligere kompensationsordninger, som hjælper virksomheder og arrangører i Danmark igennem coronavirus/covid-19.

Vi opdaterer data én gang om ugen. Data her på siden er opdateret 15. september, 2020. På grund af en teknisk fejl, er vi desværre nødt til at gentage data på 'Faste omkostninger' fra 7. september.

Lønkompensation Selvstændige

Godkendte ansøgninger

54.511

Samlet kompensation udbetalt

12.206 mio. kr.

Godkendte ansøgninger

96.635

Samlet kompensation udbetalt

5.632 mio. kr.

Freelancere m/ B-indkomst Freelancere m/ A- og B-indkomst

Godkendte ansøgninger

1.912

Samlet kompensation udbetalt

85 mio. kr.

Godkendte ansøgninger

180

Samlet kompensation udbetalt

9 mio. kr.

Arrangementer Faste omkostninger (data fra 7.9)

Godkendte ansøgninger

177

Samlet kompensation udbetalt

91 mio. kr.

Godkendt ansøgninger

17.344

Samlet kompensation udbetalt

4.605 mio. kr.

Sæsonafhængige selvstændige eller freelancere  

Godkendte ansøgninger

10

Samlet kompensation udbetalt

1 mio. kr.

 

 

Herunder kan du se tal og statistikker for lønkompensation, kompensation til selvstændige og freelancere m/ B-indkomst.

Yderligere data om ordningen for arrangementer, faste omkostninger og freelancere m/ A-og B-indkomst vil blive offentliggjort, så snart som muligt.

Virksomheder, der vælger at hjemsende fremfor at fyre sine ansatte, kan søge midlertidig lønkompensation:

Godkendte ansøgninger 54.511
Kompenserede virksomheder 32.023
Kompenserede personer *) 276.804
   
Samlet kompensation udbetalt 12.206 mio. kr.
   
Antal personer hjemsendt - uge 35 **) 25.569

Bemærk: Virksomheder kan sende mere end en ansøgning, hvis de fx har måtte lukke længere tid end først beregnet. Èn person kan få lønkompensation fra mere end en arbejdsgiver.

*) Erhvervsstyrelsen har fra den 6. juli justeret opgørelsesmetoden for kompenserede personer, så personer, der optræder fejlagtigt i data, ikke medregnes længere. Det betyder at tallet er nedjusteret med ca. 5500 personer.

**) Tallet dækker over antallet af unikke personer, der er hjemsendt den pågældende uge med en godkendt ansøgning. Tallet kan ændre sig bagudrettet som følge af yderligere ansøgninger for perioden eller hvis virksomheden indberetter senere, at vedkommende ikke var hjemsendt i denne periode.

Antal personer hjemsendt om ugen:

Grafen viser hvor mange personer der er hjemsendt i en pågældende uge. Modsat viser den efterfølgende graf hvor mange personer der i alt har været hjemsendt og hvor mange personer der bliver godkendt til kompensation om ugen.

Tallene for uge 29 og frem kan i højere grad undervurdere virksomhedernes ønske til anvendelse af ordningen, da virksomhederne fortsat kan søge om lønkompensation frem til d. 20. september 2020. Det gælder dog stadig, at der frem til d. 20 september kan ansøges om lønkompensation med tilbagevirkende kraft til kompensationsperiodens begyndelse d. 9 marts 2020.

Diagram over hjemsendte per uge i perioden uge 11 til og med uge 37

Antal godkendelser for kompenserede personer om ugen:

Diagram over antal personer på lønkompensation pr uge fra uge 14 til 37

Selvstændige og andre virksomheder med maksimalt 25 ansatte har søgt om kompensation for tabt omsætning:

Godkendte ansøgninger 96.635
Godkendte virksomheder 69.752
Kompenserede personer 77.110
   
Samlet kompensation udbetalt 5.632 mio. kr.

Bemærk: En ansøgning til kompensationsordningen for selvstændige gælder for én virksomhed og kan kompensere op til fire ejere inkl. medarbejdende ægtefæller.

Antal kompenserede personer om ugen:

Diagram over antal selvstændige med kompensation pr uge fra uge 14 til 37

Freelancere mv. med B-indkomst kan få midlertidig kompensation for tabt B-indkomst.

Antal ansøgninger 1.912
Antal personer 1.304
   
Samlet kompensation udbetalt 85 mio. kr.

Antal kompenserede personer om ugen:

Diagram over kompensation for antal af freelancere med B-indkomst på lønkompensation pr uge