Statistik for kompensationsordninger

Her samler vi aktuelle data om Erhvervsstyrelsens kompensationsordninger.

  • Opdateret 20. april 2021

Den første kompensationsordning gik i luften i starten af marts 2020. Siden har Folketinget vedtaget yderligere kompensationsordninger, som hjælper virksomheder og arrangører i Danmark igennem coronavirus/covid-19.

Vi opdaterer data én gang om ugen. Data herunder er opdateret 19. april, 2021.

Lønkompensation Selvstændige

Godkendte ansøgninger

84.868

Samlet kompensation udbetalt

16.033 mio. kr.

Godkendte ansøgninger

149.297

Samlet kompensation udbetalt

8.185 mio. kr.

Freelancere m/ B-indkomst Freelancere m/ A- og B-indkomst

Godkendte ansøgninger

2.764

Samlet kompensation udbetalt

116 mio. kr.

Godkendte ansøgninger

307

Samlet kompensation udbetalt

13 mio. kr.

Arrangementer Faste omkostninger

Godkendte ansøgninger

484

Samlet kompensation udbetalt

331 mio. kr.

Godkendt ansøgninger

39.564

Samlet kompensation udbetalt

9.880 mio. kr.

Sæsonafhængige selvstændige eller freelancere  

Godkendte ansøgninger

165

Samlet kompensation udbetalt

11 mio. kr.

 

 

Sagsbehandlingstider for kompensationsansøgninger

Herunder kan du se flere nøgletal for de forskellige kompensationsordninger.

Virksomheder, der vælger at hjemsende fremfor at fyre sine ansatte, kan søge midlertidig lønkompensation.

Nøgletal: Lønkompensationsordningen - godkendte ansøgninger.

Antal ansøgninger 84.868
Antal virksomheder 36.271
Antal personer 327.864
   
Samlet kompensation udbetalt. kr. 16.032.830.990

Bemærk: Virksomheder kan sende mere end en ansøgning, hvis de fx har måtte lukke længere tid end først beregnet. Èn person kan få lønkompensation fra mere end en arbejdsgiver.

 

Antal personer på lønkompensation uge 26, 2021 *)

55

*) Tallet dækker over antallet af unikke personer, der er hjemsendt den pågældende uge med en godkendt ansøgning. Tallet kan ændre sig bagudrettet som følge af yderligere godkendelse af ansøgninger eller hvis virksomheden indberetter senere, at vedkommende ikke var hjemsendt i denne periode.

Nøgletal: Alle ansøgninger der slutter d. 30 august eller efter - godkendte ansøgninger.

Antal ansøgninger 28.185
Antal virksomheder 16.286
Antal personer 110.544
   
Samlet kompensation udbetalt, kr. 3.273.183.178

Antal personer hjemsendt om ugen:

Grafen viser hvor mange personer der er hjemsendt i en pågældende uge.

Tallene for uge 45 og frem kan i højere grad undervurdere virksomhedernes ønske til anvendelse af ordningen, da der fortsat sagsbehandles ansøgninger og dele af lønkompensationsordningen er åben for ansøgninger.

Diagram over hjemsendte per uge i perioden uge 11, 2020 til og med uge 26, 2021

Selvstændige og andre virksomheder med maksimalt 25 ansatte har søgt om kompensation for tabt omsætning.

Nøgletal: Kompensationsordningen for selvstændige - godkendte ansøgninger.

Antal ansøgninger 149.297
Antal virksomheder 76.752
Kompenserede personer 84.545
   
Samlet kompensation udbetalt, kr. 8.185.052.186

Bemærk: En ansøgning til kompensationsordningen for selvstændige gælder for én virksomhed og kan kompensere op til fire ejere inkl. medarbejdende ægtefæller.

 

Nøgletal: Åbne ordninger for selvstændige - godkendte ansøgninger.

Antal ansøgninger 45.625
Antal virksomheder 31.497
Kompenserede personer 34.809
   
Samlet kompensation udbetalt, kr. 2.298.136.148

Note: De åbne ordninger tæller perioden fra den 1/9, 2020 til den 28/2, 2021.

Freelancere mv. med B-indkomst kan få midlertidig kompensation for tabt B-indkomst.

Nøgletal: Kompensationsordningen for freelancere med B-indkomst - godkendte ansøgninger.

Antal ansøgninger 2.764
Antal personer 1.388
   
Samlet kompensation udbetalt, kr. 116.137.532

 

Nøgletal: Åbne ordninger for freelancere - godkendte ansøgninger.

Antal ansøgninger 594
Antal personer 408
   
Samlet kompensation udbetalt, kr. 25.729.522

Note: De åbne ordninger tæller perioden fra d. 1/9, 2020 til d. 28/02, 2021.

Freelancere mv. med A- og B-indkomst kan få midlertidig kompensation for tabt indkomst.

Nøgletal: Kompensationsordningen for freelancere med A og B-indkomst (Kombinatører) - godkendte ansøgninger.

Antal ansøgninger 307
Antal personer 216
   
Samlet kompensation udbetalt, kr. 12.606.483

 

Nøgletal: Åbne ordninger for kombinatører - godkendte ansøgninger.

Antal ansøgninger 86
Antal personer 70
   
Samlet kompensation udbetalt, kr. 2.739.718

Note: De åbne ordninger tæller perioden fra d. 1/9, 2020 til d. 28/2, 2021.

Selvstændige og freelancere, der har en sæsonafhængig indkomst, kan søge om kompensation for tabt indkomst.

Nøgletal: Kompensationsordningen for sæsonafhængige selvstændige - godkendte ansøgninger.

Antal ansøgninger 165
Antal personer 182
   
Samlet kompensation udbetalt, kr. 10.775.592

Virksomhed kan få kompensation for underskud, som skyldes, at du har måttet aflyse, udskyde eller væsentligt ændre et arrangement.

Nøgletal: Arrangementsordningen 

Antal ansøgninger 484
Antal virksomheder 438
   
Samlet kompensation udbetalt, kr. 330.563.258

Virksomheder kan få kompensation til at dække faste omkostninger.

Nøgletal: Faste omkostninger - godkendte ansøgninger. 

Antal ansøgninger 39.564
Antal virksomheder 29.943
   
Samlet kompensation udbetalt, kr. 9.880.339.252

Hent flere detaljer i den opdaterede datafil. Uge 16, 2021