Statistik for kompensationsordninger

Her samler vi aktuelle data om Erhvervsstyrelsens kompensationsordninger.

  • Opdateret 14. september 2021

Den første kompensationsordning gik i luften i starten af marts 2020. Siden har Folketinget vedtaget yderligere kompensationsordninger, som hjælper virksomheder og arrangører i Danmark igennem coronavirus/covid-19.

Vi opdaterer data én gang om ugen. Data herunder er opdateret 13. september 2021.

Lønkompensation Selvstændige

Godkendte ansøgninger

99.484

Samlet kompensation udbetalt

19.052 mio. kr.

Godkendte ansøgninger

196.830

Samlet kompensation udbetalt

10.893 mio. kr.

Freelancere m/ B-indkomst Freelancere m/ A- og B-indkomst

Godkendte ansøgninger

3.474

Samlet kompensation udbetalt

146 mio. kr.

Godkendte ansøgninger

382

Samlet kompensation udbetalt

16 mio. kr.

Arrangementer Faste omkostninger

Godkendte ansøgninger

710

Samlet kompensation udbetalt

769 mio. kr.

Godkendt ansøgninger

66.316

Samlet kompensation udbetalt

15.488 mio. kr.

Sæsonafhængige selvstændige eller freelancere  

Godkendte ansøgninger

178

Samlet kompensation udbetalt

11 mio. kr.

 

 

Sagsbehandlingstider for kompensationsansøgninger

Herunder kan du se flere nøgletal for de forskellige kompensationsordninger.

Virksomheder, der vælger at hjemsende fremfor at fyre sine ansatte, kan søge midlertidig lønkompensation.

Nøgletal: Lønkompensationsordningen - godkendte ansøgninger.

Antal ansøgninger (unikke) 99.484
Antal virksomheder (unikke) 36.975
Antal personer (unikke) 343.066
   
Samlet kompensation udbetalt. kr.

19.051.525.197

Bemærk: Virksomheder kan sende mere end en ansøgning, hvis de fx har måtte lukke længere tid end først beregnet. Èn person kan få lønkompensation fra mere end en arbejdsgiver.

 

Antal personer på lønkompensation uge 36, 2021 *)

34

*) Tallet dækker over antallet af unikke personer, der er hjemsendt den pågældende uge med en godkendt ansøgning. Tallet kan ændre sig bagudrettet som følge af yderligere godkendelse af ansøgninger eller hvis virksomheden indberetter senere, at vedkommende ikke var hjemsendt i denne periode.

Nøgletal: Alle ansøgninger der slutter d. 30 august eller efter - godkendte ansøgninger.

Antal ansøgninger (unikke) 42.308
Antal virksomheder (unikke) 19.024
Antal personer (unikke) 150.028
   
Samlet kompensation udbetalt, kr. 6.264.063.728

Antal personer hjemsendt om ugen:

Grafen viser hvor mange personer der er hjemsendt i en pågældende uge.

Tallene for uge 45 og frem kan i højere grad undervurdere virksomhedernes ønske til anvendelse af ordningen, da der fortsat sagsbehandles ansøgninger og dele af lønkompensationsordningen er åben for ansøgninger.

Diagram over hjemsendte per uge i perioden uge 11, 2020 til og med uge 36, 2021

Selvstændige og andre virksomheder med maksimalt 25 ansatte har søgt om kompensation for tabt omsætning.

Nøgletal: Kompensationsordningen for selvstændige - godkendte ansøgninger.

Antal ansøgninger (unikke) 196.830
Antal virksomheder (unikke) 80.152
Kompenserede personer (unikke) 88.199
   
Samlet kompensation udbetalt, kr. 10.893.443.902

Bemærk: En ansøgning til kompensationsordningen for selvstændige gælder for én virksomhed og kan kompensere op til fire ejere inkl. medarbejdende ægtefæller.

 

Nøgletal: Åbne ordninger for selvstændige - godkendte ansøgninger.

Antal ansøgninger 93.094
Antal virksomheder 43.364
Kompenserede personer 47.973
   
Samlet kompensation udbetalt, kr. 5.006.224.503

Note: De åbne ordninger tæller perioden fra den 1/9, 2020 til den 30/9, 2021.

Freelancere mv. med B-indkomst kan få midlertidig kompensation for tabt B-indkomst.

Nøgletal: Kompensationsordningen for freelancere med B-indkomst - godkendte ansøgninger.

Antal ansøgninger (unikke) 3.474
Antal personer (unikke) 1.425
   
Samlet kompensation udbetalt, kr. 146.234.396

 

Nøgletal: Åbne ordninger for freelancere - godkendte ansøgninger.

Antal ansøgninger 1.300
Antal personer 593
   
Samlet kompensation udbetalt, kr. 55.738.198

Note: De åbne ordninger tæller perioden fra d. 1/9, 2020 til d. 30/9, 2021.

Freelancere mv. med A- og B-indkomst kan få midlertidig kompensation for tabt indkomst.

Nøgletal: Kompensationsordningen for freelancere med A og B-indkomst (Kombinatører) - godkendte ansøgninger.

Antal ansøgninger (unikke) 382
Antal personer (unikke) 243
   
Samlet kompensation udbetalt, kr. 15.712.028

 

Nøgletal: Åbne ordninger for kombinatører - godkendte ansøgninger.

Antal ansøgninger 161
Antal personer 107
   
Samlet kompensation udbetalt, kr. 5.925.264

Note: De åbne ordninger tæller perioden fra d. 1/9, 2020 til d. 30/9, 2021.

Selvstændige og freelancere, der har en sæsonafhængig indkomst, kan søge om kompensation for tabt indkomst.

Nøgletal: Kompensationsordningen for sæsonafhængige selvstændige - godkendte ansøgninger.

Antal ansøgninger (unikke) 178
Antal personer (unikke) 198
   
Samlet kompensation udbetalt, kr. 11.173.998

Virksomhed kan få kompensation for underskud, som skyldes, at du har måttet aflyse, udskyde eller væsentligt ændre et arrangement.

Nøgletal: Arrangementsordningen 

Antal ansøgninger 710
Antal virksomheder 624
   
Samlet kompensation udbetalt, kr. 768.596.122

Virksomheder kan få kompensation til at dække faste omkostninger.

Nøgletal: Faste omkostninger - godkendte ansøgninger. 

Antal ansøgninger (unikke) 66.316
Antal virksomheder (unikke) 35.856
   
Samlet kompensation udbetalt, kr. 15.488.093.593

Nøgletal for alle ansøgninger der slutter den 9. juli 2020 eller efter - godkendte ansøgninger.

Antal ansøgninger (unikke) 34.897
Antal virksomheder (unikke) 22.185
   
Samlet kompensation udbetalt, kr. 8.007.835.610

Hent flere detaljer i den opdaterede datafil. Uge 37, 2021