Statistik for kompensationsordninger

Her samler vi aktuelle data om Erhvervsstyrelsens kompensationsordninger.

  • Opdateret 2. marts 2021

Den første kompensationsordning gik i luften i starten af marts 2020. Siden har Folketinget vedtaget yderligere kompensationsordninger, som hjælper virksomheder og arrangører i Danmark igennem coronavirus/covid-19.

Vi opdaterer data én gang om ugen. Data herunder er opdateret 1. marts, 2021.

Lønkompensation Selvstændige

Godkendte ansøgninger

72.595

Samlet kompensation udbetalt

14.135 mio. kr.

Godkendte ansøgninger

121.432

Samlet kompensation udbetalt

6.725 mio. kr.

Freelancere m/ B-indkomst Freelancere m/ A- og B-indkomst

Godkendte ansøgninger

2.542

Samlet kompensation udbetalt

107 mio. kr.

Godkendte ansøgninger

264

Samlet kompensation udbetalt

11 mio. kr.

Arrangementer Faste omkostninger

Godkendte ansøgninger

404

Samlet kompensation udbetalt

278 mio. kr.

Godkendt ansøgninger

34.035

Samlet kompensation udbetalt

8.489 mio. kr.

Sæsonafhængige selvstændige eller freelancere  

Godkendte ansøgninger

134

Samlet kompensation udbetalt

10 mio. kr.

 

 

Sagsbehandlingstider for kompensationsansøgninger

Herunder kan du se flere nøgletal for de forskellige kompensationsordninger.

Virksomheder, der vælger at hjemsende fremfor at fyre sine ansatte, kan søge midlertidig lønkompensation.

Nøgletal: Lønkompensationsordningen - godkendte ansøgninger.

Antal ansøgninger 72.595
Antal virksomheder 34.981
Antal personer 306.820
   
Samlet kompensation udbetalt. kr. 14.134.684.155

Bemærk: Virksomheder kan sende mere end en ansøgning, hvis de fx har måtte lukke længere tid end først beregnet. Èn person kan få lønkompensation fra mere end en arbejdsgiver.

 

Antal personer på lønkompensation uge 9, 2021 *) 7.073

*) Tallet dækker over antallet af unikke personer, der er hjemsendt den pågældende uge med en godkendt ansøgning. Tallet kan ændre sig bagudrettet som følge af yderligere godkendelse af ansøgninger eller hvis virksomheden indberetter senere, at vedkommende ikke var hjemsendt i denne periode.

Nøgletal: Alle ansøgninger der slutter d. 30 august eller efter - godkendte ansøgninger.

Antal ansøgninger 15.946
Antal virksomheder 11.204
Antal personer 61.820
   
Samlet kompensation udbetalt, kr. 1.385.941.209

Antal personer hjemsendt om ugen:

Grafen viser hvor mange personer der er hjemsendt i en pågældende uge.

Tallene for uge 45 og frem kan i højere grad undervurdere virksomhedernes ønske til anvendelse af ordningen, da der fortsat sagsbehandles ansøgninger og dele af lønkompensationsordningen er åben for ansøgninger.

Diagram over hjemsendte per uge i perioden uge 1,2020 til og med uge 9, 2021

Selvstændige og andre virksomheder med maksimalt 25 ansatte har søgt om kompensation for tabt omsætning.

Nøgletal: Kompensationsordningen for selvstændige - godkendte ansøgninger.

Antal ansøgninger 121.432
Antal virksomheder 72.972
Kompenserede personer 80.584
   
Samlet kompensation udbetalt, kr. 6.725.359.599

Bemærk: En ansøgning til kompensationsordningen for selvstændige gælder for én virksomhed og kan kompensere op til fire ejere inkl. medarbejdende ægtefæller.

 

Nøgletal: Åbne ordninger for selvstændige - godkendte ansøgninger.

Antal ansøgninger 17.748
Antal virksomheder 14.902
Kompenserede personer 16.614
   
Samlet kompensation udbetalt, kr. 839.130.555

Note: De åbne ordninger tæller perioden fra den 1/9, 2020 til den 28/2, 2021.

Freelancere mv. med B-indkomst kan få midlertidig kompensation for tabt B-indkomst.

Nøgletal: Kompensationsordningen for freelancere med B-indkomst - godkendte ansøgninger.

Antal ansøgninger 2.542
Antal personer 1.372
   
Samlet kompensation udbetalt, kr. 107.069.526

 

Nøgletal: Åbne ordninger for freelancere - godkendte ansøgninger.

Antal ansøgninger 369
Antal personer 286
   
Samlet kompensation udbetalt, kr. 16.582.239

Note: De åbne ordninger tæller perioden fra d. 1/9, 2020 til d. 28/02, 2021.

Freelancere mv. med A- og B-indkomst kan få midlertidig kompensation for tabt indkomst.

Nøgletal: Kompensationsordningen for freelancere med A og B-indkomst (Kombinatører) - godkendte ansøgninger.

Antal ansøgninger 264
Antal personer 196
   
Samlet kompensation udbetalt, kr. 11.184.847

 

Nøgletal: Åbne ordninger for kombinatører - godkendte ansøgninger.

Antal ansøgninger 43
Antal personer 40
   
Samlet kompensation udbetalt, kr. 1.318.083

Note: De åbne ordninger tæller perioden fra d. 1/9, 2020 til d. 28/2, 2021.

Selvstændige og freelancere, der har en sæsonafhængig indkomst, kan søge om kompensation for tabt indkomst.

Nøgletal: Kompensationsordningen for sæsonafhængige selvstændige - godkendte ansøgninger.

Antal ansøgninger 134
Antal personer 148
   
Samlet kompensation udbetalt, kr. 9.908.839

Virksomhed kan få kompensation for underskud, som skyldes, at du har måttet aflyse, udskyde eller væsentligt ændre et arrangement.

Nøgletal: Arrangementsordningen 

Antal ansøgninger 404
Antal virksomheder 369
   
Samlet kompensation udbetalt, kr. 277.532.901

Virksomheder kan få kompensation til at dække faste omkostninger.

Nøgletal: Faste omkostninger - godkendte ansøgninger. 

Antal ansøgninger 34.035
Antal virksomheder 27.988
   
Samlet kompensation udbetalt, kr. 8.489.427.019

Hent flere detaljer i den opdaterede datafil. Uge 9, 2021