Statistik for kompensationsordninger

Her samler vi aktuelle data om Erhvervsstyrelsens kompensationsordninger.

  • Opdateret 19. januar 2021

Den første kompensationsordning gik i luften i starten af marts 2020. Siden har Folketinget vedtaget yderligere kompensationsordninger, som hjælper virksomheder og arrangører i Danmark igennem coronavirus/covid-19.

Vi opdaterer data én gang om ugen. Data herunder er opdateret 18. januar, 2021.

Lønkompensation Selvstændige

Godkendte ansøgninger

59.892

Samlet kompensation udbetalt

12.886 mio. kr.

Godkendte ansøgninger

106.516

Samlet kompensation udbetalt

6.045 mio. kr.

Freelancere m/ B-indkomst Freelancere m/ A- og B-indkomst

Godkendte ansøgninger

2.221

Samlet kompensation udbetalt

92 mio. kr.

Godkendte ansøgninger

230

Samlet kompensation udbetalt

10 mio. kr.

Arrangementer Faste omkostninger

Godkendte ansøgninger

323

Samlet kompensation udbetalt

219 mio. kr.

Godkendt ansøgninger

31.005

Samlet kompensation udbetalt

7.780 mio. kr.

Sæsonafhængige selvstændige eller freelancere  

Godkendte ansøgninger

117

Samlet kompensation udbetalt

9 mio. kr.

 

 

Herunder kan du se flere nøgletal for de forskellige kompensationsordninger.

Virksomheder, der vælger at hjemsende fremfor at fyre sine ansatte, kan søge midlertidig lønkompensation.

Nøgletal: Lønkompensationsordningen - godkendte ansøgninger.

Antal ansøgninger 59.892
Antal virksomheder 33.006
Antal personer 287.154
   
Samlet kompensation udbetalt. kr. 12.885.570.094

Bemærk: Virksomheder kan sende mere end en ansøgning, hvis de fx har måtte lukke længere tid end først beregnet. Èn person kan få lønkompensation fra mere end en arbejdsgiver.

 

Antal personer hjemsendt i uge 02, 2021 *) 4.348

*) Tallet dækker over antallet af unikke personer, der er hjemsendt den pågældende uge med en godkendt ansøgning. Tallet kan ændre sig bagudrettet som følge af yderligere godkendelse af ansøgninger eller hvis virksomheden indberetter senere, at vedkommende ikke var hjemsendt i denne periode.

Nøgletal: Alle ansøgninger der slutter d. 30 august eller efter - godkendte ansøgninger.

Antal ansøgninger 3.300
Antal virksomheder 3.142
Antal personer 12.996
   
Samlet kompensation udbetalt, kr. 150.569.796

Antal personer hjemsendt om ugen:

Grafen viser hvor mange personer der er hjemsendt i en pågældende uge.

Tallene for uge 36 og frem kan i højere grad undervurdere virksomhedernes ønske til anvendelse af ordningen, da der fortsat sagsbehandles ansøgninger og dele af lønkompensationsordningen er åben for ansøgninger.

Diagram over hjemsendte per uge i perioden uge 11, 2020 til og med uge 02, 2021

Selvstændige og andre virksomheder med maksimalt 25 ansatte har søgt om kompensation for tabt omsætning.

Nøgletal: Kompensationsordningen for selvstændige - godkendte ansøgninger.

Antal ansøgninger 106.516
Antal virksomheder 71.799
Kompenserede personer 79.402
   
Samlet kompensation udbetalt, kr. 6.045.130.771

Bemærk: En ansøgning til kompensationsordningen for selvstændige gælder for én virksomhed og kan kompensere op til fire ejere inkl. medarbejdende ægtefæller.

 

Nøgletal: Åbne ordninger for selvstændige - godkendte ansøgninger.

Antal ansøgninger 2.862
Antal virksomheder 2.632
Kompenserede personer 3.130
   
Samlet kompensation udbetalt, kr. 160.397.207

Note: De åbne ordninger tæller perioden fra d. 1/9 til d. 31/01, 2021 (Restriktioner for selvstændige)

Freelancere mv. med B-indkomst kan få midlertidig kompensation for tabt B-indkomst.

Nøgletal: Kompensationsordningen for freelancere med B-indkomst - godkendte ansøgninger.

Antal ansøgninger 2.221
Antal personer 1.353
   
Samlet kompensation udbetalt, kr. 93.329.251

 

Nøgletal: Åbne ordninger for freelancere - godkendte ansøgninger.

Antal ansøgninger 48
Antal personer 48
   
Samlet kompensation udbetalt, kr. 1.841.964

Note: De åbne ordninger tæller perioden fra d. 1/9 til d. 31/10 (Restriktioner for selvstændige)

Der er åbnet op for perioden for ansøgninger tom 31/01-2021. Disse ansøgninger er dog ikke færdigbehandlet, hvorfor de ikke er talt med i ovenstående. 

Freelancere mv. med A- og B-indkomst kan få midlertidig kompensation for tabt indkomst.

Nøgletal: Kompensationsordningen for freelancere med A og B-indkomst (Kombinatører) - godkendte ansøgninger.

Antal ansøgninger 230
Antal personer 179
   
Samlet kompensation udbetalt, kr. 10.140.469

 

Nøgletal: Åbne ordninger for kombinatører - godkendte ansøgninger.

Antal ansøgninger 9
Antal personer 9
   
Samlet kompensation udbetalt, kr. 273.704

Note: De åbne ordninger tæller perioden fra d. 1/9 til d. 31/10 (Restriktioner for selvstændige)

Der er åbnet op for perioden for ansøgninger tom 31/01-2021. Disse ansøgninger er dog ikke færdigbehandlet, hvorfor de ikke er talt med i ovenstående. 

Selvstændige og freelancere, der har en sæsonafhængig indkomst, kan søge om kompensation for tabt indkomst.

Nøgletal: Kompensationsordningen for sæsonafhængige selvstændige - godkendte ansøgninger.

Antal ansøgninger 117
Antal personer 133
   
Samlet kompensation udbetalt, kr. 9.387.488

Virksomhed kan få kompensation for underskud, som skyldes, at du har måttet aflyse, udskyde eller væsentligt ændre et arrangement.

Nøgletal: Arrangementsordningen 

Antal ansøgninger 323
Antal virksomheder 298
   
Samlet kompensation udbetalt, kr. 218.884.432

Virksomheder kan få kompensation til at dække faste omkostninger.

Nøgletal: Faste omkostninger - godkendte ansøgninger. 

Antal ansøgninger 31.005
Antal virksomheder 27.005
   
Samlet kompensation udbetalt, kr. 7.780.241.672

Hent flere detaljer i den opdaterede datafil. Uge 3, 2021