Slutafregning af kompensation

Herunder ses den forventede sagsbehandlingstid for hver kompensationsordning og periode. Sagsbehandlingstiderne skal ses som vejledende og vil løbende blive opdateret.

  • Opdateret 22. maj 2023

Sagsbehandlingen af slutafregningssager er delt op i to faser: fase 1 (foråret og sommeren 2020), hvor virksomhederne havde frist for indberetning d. 29. november 2021, og fase 2 (efteråret 2020 og frem til vinteren 2022), hvor virksomhederne havde frist for indberetning d. 28. februar 2023.

Erhvervsstyrelsen har i alt modtaget ca. 250.000 indberetninger, dækkende over ca. 400.000 godkendte ansøgninger, til slutafregning af kompensation som følge af coronavirus/covid-19. Vi har afgjort 86 pct. af alle indberetninger for fase 1 og 41 pct. af alle indberetninger for fase 2.

Du kan nedenfor se den forventede sagsbehandlingstid for hver kompensationsordning og periode*. Sagerne bliver afgjort løbende, hvorfor de fleste virksomheder vil få afgjort deres sag meget tidligere. Sagsbehandlingstiderne skal ses som vejledende og vil løbende blive opdateret.

*) Opgørelserne dækker over slutafregninger fra aktive virksomheder.

Kompensation for faste omkostninger
 

Kompensationsperiode Virksomhedernes frist for at indberette til slutafregning Sagsbehandlingstid
9. marts til 8. juli 2020 29. november 2021  Alle indberetninger forventes at være afgjort i første halvår af 2023
9. juli 2020 til 28. februar 2022 28. februar 2023 Langt hovedparten af alle indberetninger forventes at være afgjort inden udgangen af 2023

Kompensation for tabt omsætning
 

Kompensationsperiode Virksomhedernes frist for at indberette til slutafregning Sagsbehandlingstid
9. marts til 31. august 2020 29. november 2021 Alle indberetninger forventes at være afgjort i første halvår af 2023
1. september 2020 til 28. februar 2022 28. februar 2023 Langt hovedparten af alle indberetninger forventes at være afgjort i første halvår af 2023

Lønkompensation
 

Kompensationsperiode Virksomhedernes frist for at indberette til slutafregning Sagsbehandlingstid
9. marts til 29. august 2020 29. november 2021  Alle indberetninger forventes at være afgjort i første halvår af 2023
30. august 2020 til 15. februar 2022 28. februar 2023 Langt hovedparten af alle indberetninger forventes at være afgjort inden udgangen af 2023

Kompensation for stedbundne faste omkostninger (faste omkostninger light)
 

Kompensationsperiode Virksomhedernes frist for at indberette til slutafregning Sagsbehandlingstid
19. august 2020 til 28. februar 2022 28. februar 2023 Langt hovedparten af alle indberetninger forventes at være afgjort inden udgangen af 2023