Nyhed

Skabelon og vejledning til beskrivelse af bogføringsprocedure er nu tilgængelig

Erhvervsstyrelsen har offentliggjort en skabelon til beskrivelse af virksomhedernes bogføringsprocedure og vejledning hertil. Skabelonen kan hjælpe virksomheder med at efterleve kravet om at nedskrive procedurer for bogføring.

  • 30. september 2022
  • Regler for virksomheder

Præcisering

Det fremgik tidligere af nyheden, at virksomhederne skal efterleve krav om nedskrevne bogføringsprocedure i deres førstkommende nye regnskabsår – eller indkomstår, hvis virksomheden ikke aflægger en årsrapport – efter skabelonen er offentliggjort.

Henset til at skabelonen blev offentliggjort den 30. september 2022 svarende til afslutningen på regnskabsåret 2021/22 for en række virksomheder, ønsker Erhvervsstyrelsen at præcisere, at virksomhederne først skal efterleve kravet i deres førstkommende nye regnskabsår, som starter efter 1. oktober 2022.

Det betyder, at de virksomheder, der havde årsafslutning den 30. september 2022, først skal efterleve kravet for det regnskabsår eller indkomstår, der starter 1. oktober 2023.

De fleste virksomheder har et regnskabsår eller indkomstår, der følger kalenderåret. For disse virksomheder skal beskrivelsen være klar senest 1. januar 2023.

Til de virksomheder, der måtte have behov for hjælp til at efterleve kravet om at nedskrive procedurer for bogføring, har Erhvervsstyrelsen udarbejdet en skabelon og vejledning.

Se vejledning, og hent skabelonen

Kravet om beskrivelse af bogføringsprocedure erstatter det tidligere krav om beskrivelse af it-systemer til bogføring og opbevaring af regnskabsmateriale. Virksomhederne kan frivilligt vælge at gøre brug af skabelonen.

Uanset om en virksomhed vælger at anvende skabelonen eller udarbejder procedurebeskrivelsen på anden vis, indgår beskrivelsen som en obligatorisk del af virksomhedens samlede regnskabsmateriale, som skal opbevares i henhold til bogføringsloven og vil kunne forlanges udleveret i forbindelse med en myndigheds kontrol.

Læs mere om bogføringsloven

Hold dig opdateret

Få besked i din indbakke, når der er nyt i vejledningen: Når du står på vejledningssiden, kan du tilmelde dig notifikationer ved at klikke på klokke-ikonet øverst til højre.

Baggrund

Ifølge § 6 i bogføringsloven (lov nr. 700 af 24. maj 2022) skal alle ikke-regnskabspligtige virksomheder med en nettoomsætning over 300.000 kr. to år i træk og alle regnskabspligtige virksomheder udarbejde en beskrivelse af følgende:

  1. virksomhedens procedurer for at sikre, at alle virksomhedens transaktioner løbende registreres,
  2. virksomhedens procedurer for at sikre, at virksomhedens regnskabsmateriale opbevares på betryggende vis, og
  3. hvilke medarbejdere, der er ansvarlige for procedurerne efter nr. 1 og 2.