Redegørelse om økonomiske aktiviteter efter taksonomiforordningen i årsrapporten

De største danske virksomheder skal i årsrapporten redegøre for, hvorvidt deres økonomiske aktiviteter er bæredygtige, som defineret i taksonomiforordningens artikel 8. Her kan du læse, hvad du skal gøre, hvis din virksomhed er omfattet af reglerne. 

  • Opdateret 8. juli 2022

Reglerne gælder for store børsnoterede virksomheder med mere end 500 ansatte og statslige aktieselskaber med over 500 ansatte, der er omfattet af årsregnskabsloven.

Taksonomiforordningens artikel 8, stk. 1 pålægger nemlig en virksomhed, som er omfattet af direktivet for ikke-finansiel rapportering (NFRD), at oplyse om, i hvilket omfang deres økonomiske aktiviteter er bæredygtige i taksonomiforordningens forstand.

I taksonomiforordningens artikel 8 henvises til, at bestemmelsen omfatter enhver virksomhed, som er omfattet af en forpligtelse til at offentliggøre ikke-finansielle oplysninger efter artikel 19a eller 29a i regnskabsdirektivet. 

Virksomheder, som skal afgive oplysninger efter artikel 8, stk. 1 i taksonomiforordningen, er store virksomheder af interesse for offentligheden med over 500 ansatte. Det betyder, at de omfattede virksomheder er store børsnoterede ikke-finansielle virksomheder med mere end 500 ansatte og store statslige aktieselskaber med mere end 500 ansatte. 

Det vil sige, at for at være omfattet, skal virksomheden aflægge årsrapport efter årsregnskabslovens klasse D, være stor og have over 500 ansatte. 

Her kan du læse om, hvordan bæredygtighed forstås i taksonomiforordningen, og hvad I skal rapportere om efter reglerne i forordningens artikel 8

Hvornår er en økonomisk aktivitet bæredygtig?

En økonomisk aktivitet vil efter taksonomiforordningen være bæredygtig, hvis den opfylder alle følgende såkaldte tekniske screeningskriterier for en økonomisk aktivitet:

  • Aktiviteten skal bidrage væsentligt til at nå et eller flere af de seks klima- og miljømål (substantial contribution), 
  • Aktiviteten må ikke væsentligt skade de øvrige klima- og miljømål (Do No Significant Harm-kriterier)
  • Aktiviteten skal overholde minimumsgarantier for menneskerettigheder og arbejdstagerrettigheder.

Sådan opgøres en økonomisk aktivitet

Det følger af taksonomiforordningen, at I skal opgøre jeres økonomiske aktiviteter i forhold til tre nøgleresultatindikatorer - også kaldet KPI’er:

  • Omsætning
  • Investeringer
  • Driftsudgifter

Andel bæredygtige økonomiske aktiviteter

I skal rapportere andelen af jeres økonomiske aktiviteter, der er bæredygtige aktiviteter, som det er defineret i taksonomireguleringen.

I jeres redegørelse for samfundsansvar skal I oplyse:

  • Andelen af virksomhedens omsætning, der stammer fra miljømæssigt bæredygtige produkter eller tjenesteydelser.
  • Andelen af virksomhedens kapitaludgifter (CapEx), der vedrører aktiver eller processer, som er miljømæssigt bæredygtige ifølge taksonomiforordningen.
  • Andelen af virksomhedens driftsudgifter (OpEx), der vedrører aktiver eller processer, som er miljømæssigt bæredygtige ifølge taksonomiforordningen.

Derudover skal I afgive oplysninger om fx regnskabspraksis, anvendte beregningsmetoder og ændringer i forhold til tidligere år.