Nyhed

Praksis for behandling af henvendelser fra udbydere af digitale standard bogføringssystemer

Erhvervsstyrelsen får mange henvendelser fra udbydere af bogføringssystemer, og det har givet lang behandlingstid. Styrelsen har derfor iværksat nye tiltag for vejledning og tilbagemelding på anmeldelser.

  • 27. marts 2023
  • Regler for virksomheder

Erhvervsstyrelsen har siden reglerne om digitale standard bogføringssystemer trådte i kraft 1. februar 2023 modtaget et stort antal henvendelser fra udbydere af bogføringssystemer. Mange henvendelser går på implementering af tekniske krav til bogføringssystemerne, som kræver stor teknisk ekspertise at kunne besvare. Dette har desværre ført til, at der har samlet sig et større antal ubesvarede henvendelser. På den baggrund har Erhvervsstyrelsen iværksat nedenstående tiltag for at kunne vejlede udbyderne bedst muligt fremover.

Besvarelse af henvendelser fra udbydere

Erhvervsstyrelsen vil som en del af sin vejledningspligt vejlede alle udbydere om såvel den generelle fortolkning af reglerne, som om konkrete tekniske og praktiske spørgsmål fra udbydere af bogføringssystemer. Der er alene er tale om vejledning og ikke om bindende tilkendegivelser. Styrelsen svarer alene på skriftlige spørgsmål, der sendes til [email protected].

Erhvervsstyrelsen opdaterer deres hjemmeside på baggrund af indkomne spørgsmål. Styrelsen anbefaler derfor, at udbydere først søger svar på hjemmesiden. 

Servicemål:

  • Udbydere kan normalt forvente vejledende svar senest en uge efter, at styrelsen har modtaget henvendelsen.
  • Udbydere, der indsender en anmeldelse, kan normalt forvente en umiddelbar tilbagemelding en måned efter, at styrelsen har modtaget anmeldelsen.
  • Alle ubesvarede henvendelser fra udbydere indtil nu forventes behandlet inden påske.

Hvis udbyderne ønsker en bindende tilkendegivelse, henviser Erhvervsstyrelsen til, at man indsender en anmeldelse, hvorefter styrelsen vil gennemgå anmeldelsen og meddele udbyderen, om der mangler oplysninger eller dokumentation, eller om der er forhold, som efter en umiddelbar vurdering ikke opfylder kravene. Se nærmere afsnittet om anmeldelser nedenfor.

Bemærk, at Erhvervsstyrelsen ikke kan påtage sig at rådgive udbydere af bogføringssystemer, men alene kan vejlede om generelle spørgsmål om fortolkning af reglerne eller spørgsmål om, hvorvidt en bestemt type bogføringssystem vil kunne registreres.  Ønsker man som udbyder rådgivning om forskellige løsningsmuligheder, henviser styrelsen til at søge privat rådgivning. Det samme gælder ønsker om en generel indføring i reglerne, hvor styrelsen dog kan henvise til vejledningen på hjemmesiden.

Læs mere:

Anmeldelse af digitale standard bogføringssystemer

Digitale standard bogføringssystemer kan efter anmeldelsesbekendtgørelsen først registreres fra den 1. november 2023. Anmeldelser kan dog ske til Erhvervsstyrelsen fra den 1. februar 2023, hvor reglerne om anmeldelse trådte i kraft. Udbydere har derfor mulighed for allerede nu at indgive en anmeldelse på Virk og på den måde få en bindende tilkendegivelse fra styrelsen om:

  • Anmeldelsen indeholder nødvendige oplysninger og dokumentation.
  • Anmeldelsen opfylder, efter en umiddelbar vurdering, ikke kravene til digitale standard bogføringssystemer.

Udbydere vil på den måde kunne opnå større sikkerhed for, at bogføringssystemet kan registreres fra den 1. november 2023.  

Erhvervsstyrelsen skal dog understrege, at der for anmeldelser indgivet inden den 31. oktober 2023 alene vil være tale om en foreløbig sagsbehandling, idet bogføringssystemet først kan registreres fra den 1. november 2023. Styrelsen skal gøre opmærksom på, at bogføringssystemet ikke kan betragtes som registreret eller godkendt af Erhvervsstyrelsen, inden sagsbehandlingen er afsluttet, og registreringsbeviset er fremsendt til udbyderen.  

Læs mere om, hvordan du anmelder dit bogføringssystem på Virk

Informationsmøde

Erhvervsstyrelsen afholder hhv. den 25. og 26. april webinarer for danske og udenlandske systemudbydere, som gennemgår centrale spørgsmål vedrørende kravene til digitale standard bogføringssystemer og kravene til anmeldelse af disse. Mødet vil have fokus på emner, som styrelsen har modtaget mange spørgsmål om. Det bliver muligt at tilmelde sig mødet på Erhvervsstyrelsens hjemmeside snarest.

For non-Danish providers

The Danish Business Authority receives many questions from non-Danish providers of digital standard bookkeeping systems. We will soon publish a comprehensive guide to the Danish rules on our website. In addition, we invite service providers to an open online information meeting for foreign providers on Teams in the near future.

See more information on digital standard bookkeeping systems in English