Krav til bogføringssystemer og udbydere

Her kan du, som udbyder af et digitalt bogføringssystem, læse om kravene til standard bogføringssystemer. Kravene til specialudviklede bogføringssystemer, som er bogføringssystemer udviklet til den enkelte virksomhed, er endnu ikke fastsat.

Relateret indhold

Kontrol med bogføring

 

Bogføringsloven opstiller de generelle krav til virksomhedernes bogføring. Hos Erhvervsstyrelsen fører vi bl.a. kontrol med de årsrapporter, hvor revisor giver oplysninger om overtrædelse af bogføringsloven.

 

Læs om vores kontrol med bogføring

Vejledning om bogføring

Erhvervsstyrelsens vejledning supplerer bogføringsloven ved mere detaljeret at uddybe og redegøre for rammerne i loven. 

 

Læs 'Vejledning om bogføring'

Guidance in English

Learn more about the requirements for digital standard bookkeeping systems on:

 

danishbusinessauthority.dk