Nyhed

Præcisering: Erhvervsstyrelsens tilsyn på cookieområdet

Erhvervsstyrelsens udmeldinger i uge 41 om styrelsens tilsyn på cookieområdet har givet anledning til debat og en række spørgsmål. Derfor præciseres her den omtalte justering af styrelsens cookietilsyn.  

  • 29. oktober 2021
  • IT-sikkerhed og persondatabeskyttelse
  • Kontrol og tilsyn

Hidtil har Erhvervsstyrelsen ført et reaktivt tilsyn på baggrund af borgerhenvendelser og klager. Styrelsen vil nu i højere grad tilrettelægge tilsynet ud fra en risiko- og væsentlighedsvurdering. Der vil derfor være størst fokus på de hjemmesider og cookietyper, der har størst betydning for privatlivets fred hos borgeren. Styrelsen vil fx føre tilsyn på sundhedsområdet, statslige og regionale hjemmesider, herunder offentlige selvbetjeningsløsninger, samt de 100 mest besøgte danske hjemmesider. 

Der er ikke foretaget ændringer i cookiereglerne, og Erhvervsstyrelsen vil stadig føre tilsyn med hjemmesider i Danmark. Ændringen i styrelsens tilsynspraksis betyder imidlertid, at Erhvervsstyrelsen fokuserer sit tilsyn på de områder, der udgør en større risiko ift. oplysninger om brugernes privatliv, end hvad der er tilfældet ved brug af cookies til simpel statistik. 
Statistikcookies, der fx udbydes af gratis analyseværktøjer, hvor disse tredjeparter også får adgang til at anvende det indsamlede data vil fortsat blive prioriteret i styrelsens tilsyn. 
 
Databeskyttelsesforordningens og databeskyttelseslovens regler gælder således fortsat, i det omfang der indsamles og behandles personoplysninger om hjemmesidebesøgende, og der er derfor ikke sket en ændring af reglerne på området.
 
Læs om baggrunden for den ændrede tilsynspraksis: