Nyhed

Hjemmesider i Danmark undersøges for fejl i deres cookieløsninger

De 100 mest besøgte hjemmesider i Danmark samt sundhedshjemmesider og obligatoriske selvbetjeningsløsninger i det offentlige skal igennem et tilsyn af deres cookies. Det sker inden udgangen af 2021, hvor Erhvervsstyrelsen på eget initiativ igangsætter en række emnebaserede tilsyn på cookieområdet.

  • 12. oktober 2021
  • Kontrol og tilsyn

Cookies og lignende teknologier kan bruges til at spore borgere, når de bevæger sig rundt på forskellige hjemmesider og apps. Erhvervsstyrelsen vil derfor gennemføre en række fokuserede, emnebaserede tilsyn på cookieområdet.   
 
Tilsynene dækker områder, hvor hjemmesidernes dataindsamling på grund af deres risikoprofil indebærer en særlig risiko for at krænke borgere. På den måde får styrelsen mulighed for at forebygge og vejlede om ofte sete fejl på cookieløsningerne i de områder, hvor effekten for brugerne er størst.

Inden udgangen af 2021 føres tilsyn med:  

  • Hjemmesider på sundhedsområdet  
  • Statslige og regionale hjemmesider, herunder de offentlige digitale obligatoriske selvbetjeningsløsninger  
  • De 100 mest besøgte danske hjemmesider  

Erhvervsstyrelsen kan fortsat i et begrænset omfang tage sager op, der ligger ud over de udvalgte emner, fx på baggrund af presseomtale eller henvendelser fra borgere, som gør opmærksom på mangler i cookieløsninger.   
 
Læs mere om tilsynet med cookiereglerne