Nyhed

Nyt EU-program skal understøtte Europas digitale omstilling

Nyt EU-program sætter skub på den digitale omstilling med investering på 55,9 mia. kr. frem mod 2027. Med investeringer i kunstig intelligens, kvante, dataområder, digitale færdigheder og cybersikkerhed rummer programmet store muligheder for Danmark.

  • 15. november 2021
  • Digitalisering og nye forretningsmodeller

EU vil frem mod 2027 investere 55,9 mia. kr. gennem et nyt EU-program der skal understøtte Europas digitale omstilling til gavn for borgere og virksomheder. Digital Europe-programmet skal opbygge, udbrede og styrke udviklingen og anvendelsen af digitale teknologier som supercomputere, kunstig intelligens, cybersikkerhed og samtidig styrke EU’s digitale færdigheder. Programmet vil også fokusere på at benytte digitale teknologier til at løse samfundsmæssige udfordringer inden for bl.a. sundhed, klima og miljø.

EU-Kommissionen har nu lanceret programmets tre første arbejdsprogrammer som starter udrulningen af programmets aktiviteter fra slutningen af 2021 og hele 2022. Her er der samlet afsat 14,7 mia. kr. til projekter som alle europæiske aktører vil kunne deltage i. I 2022 ventes videre et arbejdsprogram for supercomputere. Projekterne dækker blandt andet:

  • udrulningen af et europæisk netværk af digitale innovationshubs der skal rådgive og understøtte virksomheders digitale forretningsmodeller, 
  • testfaciliteter for kunstig intelligens, hvor virksomheder og myndigheder vil skulle kunne teste og eksperimenterer med kunstig intelligens-løsninger før de præsenteres på markedet, og
  • Data Spaces inden for smarte byer, landbrug og avanceret produktion, som skal understøtte sikre miljøer for datadeling til gavn for alle deltagere i miljøet

Europa danner ramme for Danmarks digitalisering: vi skal fokusere på den danske styrkeposition

Danmark er netop blevet kåret som EU’s mest digitaliserede land. Det viser den seneste udgave af Kommissionens indeks for digital økonomi og samfund (DESI – Digital Society and Economy Index), der måler digitalisering i hele EU. Danmark står som foregangsland for den digitale omstilling således godt rustet til at deltage i Digital Europe-programmet.

Læs Erhvervsstyrelsens nyhed om EU-Kommissionens årlige måling af digitaliseringen i EU (DESI)

Regeringens Digitaliseringspartnerskab har fremhævet, at EU danner rammen for Danmarks digitalisering, herunder for hvordan vi i Danmark udvikler og anvender digitale løsninger. Digitaliseringspartnerskabet anbefalede derfor, at Danmark aktivt arbejder for at fælles europæiske investeringer i høj grad kommer danske virksomheder til gode, og bidrager til et højere niveau af digitalisering, en forbedret konkurrenceevne og øget internationalisering hos danske virksomheder. Derfor anbefalede partnerskabet tiltag for at sikre et godt dansk hjemtag fra programmet gennem en matchingfond samt at Danmark aktivt deltager i og tiltrækker europæiske Data Spaces inden for sundheds-og klimaområdet.

EU-Kommissionen lancerer de første projektindkaldelser i slutningen af næste uge (46), og vil lancere flere projektindkaldelser i løbet af første halvdel af 2022, som en del af de første arbejdsprogrammer.

Erhvervsstyrelsen er nationalt kontaktpunkt og tovholder for implementeringen af programmet.

Læs mere om Digital Europe-programmet på Erhvervsstyrelsens hjemmeside

Læs mere om Digital Europe-programmet på EU-Kommissionens hjemmeside