Nyhed

Ny opgørelse fra Europa-Kommissionen: Danmark indtager førstepladsen for digitalisering i EU

Danmark er EU’s mest digitaliserede land. Det viser den nye udgave af EU-Kommissionens årlige måling af digitaliseringen i EU (DESI). Danmark scorer væsentligt højere end EU-gennemsnittet, og fastholder derfor sin position som foregangsland for den digitale omstilling foran Finland, Sverige og Nederlandene.

  • 12. november 2021
  • Digitalisering og nye forretningsmodeller

Danmark scorer væsentligt højere end EU-gennemsnittet på en lang række indikatorer i målingen, og fastholder derfor sin position som foregangsland for den digitale omstilling. Danmark indtager førstepladsen i 2021-udgaven af EU-Kommissionens årlige opgørelse over digitaliseringen i EU (DESI - Digital Society and Economy Index). 

Læs EU-Kommissionens årlige opgørelse over digitaliseringen i EU 2021

DESI måler de enkelte medlemslandes fremgang på det digitale område og offentliggøres én gang årligt. Som noget nyt centrerer rapporten sig i år om fire hovedpunkter fra Europa-Kommissionens Digitale Kompas, der sætter mål for hvor EU inden udgangen af 2030 skal befinde sig indenfor digitale færdigheder, konnektivitet, digitale teknologier og digitalisering af erhvervslivet samt offentlig digitalisering. Samtidig inkorporerer rapporten for første gang data der viser, hvordan medlemslandene prioriterer det digitale i deres genopretningsplaner.

Læs mere om den danske genopretningsplan

På de fire hovedelementer placerer Danmark sig på en førsteplads på konnektivitet, en andenplads på digitalisering af både erhvervsliv og den offentlige sektor samt en fjerdeplads på digitale færdigheder. Samlet set en dansk førsteplads.
  
EU-Kommissionen fremhæver, at Danmark har lanceret flere succesfulde initiativer med den digitale omstilling i fokus. Det gælder bl.a. Danmarks fokus på digitaliseringsparat lovgivning samt brugen af digital sagsbehandling og udbetaling af COVID-19 hjælpepakker. Derudover fremhæves det, at regeringen i den danske genopretningsplan målretter 25 procent af midlerne til digitalisering.
  
I rapporten angiver EU-Kommissionen, at Danmark kan styrke sin digitaliseringsgrad yderligere. Det kan blandt andet ske ved at øge antallet af almindelige borgere med grundlæggende digitale færdigheder samt antallet af IT-specialister. Samtidig ligger der et potentiale i at danske virksomheder bliver bedre til at udnytte særligt digitale teknologiers grønne potentiale samt i en forstærket indsats til at gøre offentlige tjenester digitalt tilgængelige for borgere og virksomheder. 

Regeringen etablerede i marts 2021 et Digitaliseringspartnerskab med digitale eksperter samt topledere fra virksomheder, faglige organisationer, brancheorganisationer, Kommunernes Landsforening og Danske Regioner. Partnerskabet leverede i september 2021 46 anbefalinger til en styrket digitalisering i Danmark. Regeringen arbejder på baggrund af anbefalingerne på en ny samlet digitaliseringsstrategi for hele Danmark, som forventes lanceres i 2022.

Kontakt

Mads Bindesbøll Ohsten, kommunikationsmedarbejder

Telefon: 3529 1900