Nyhed

Ny vejledning om den regnskabsmæssige behandling af renteswaps

Erhvervsstyrelsen har udarbejdet en vejledning, som hjælper virksomheder med den regnskabsmæssige behandling af renteswaps i deres årsrapporter. Vejledningen indeholder blandt andet beslutningstræ, som vejleder om i hvilke situationer, en justering for egen kreditrisiko vil være væsentlig.

  • 31. marts 2021
  • Regler for virksomheder

Vejledningen beskriver, hvordan renteswaps måles i henhold til årsregnskabsloven for virksomheder i regnskabsklasse B-D. Endvidere beskrives de oplysningskrav, som efter årsregnskabsloven er relevante, hvis virksomhederne har indgået renteswapaftaler.
Beslutningstræet beskriver, hvornår virksomhederne efter styrelsens vurdering kan benytte den værdi af renteswappen, som banken har opgjort, som et estimat for dagsværdien.

For de interesserede har styrelsen desuden offentliggjort et baggrundsnotat, som blandt andet redegør for, hvorfor styrelsen vurderer, at årsregnskabsloven kræver, at dagsværdien opgøres i henhold til den internationale regnskabsstandard IFRS 13.


Læs mere om Behandling af renteswaps i årsregnskabet

Læs baggrundsnotat