Nyhed

Ny quick-guide til kunstbranchen om hvidvaskloven

'Sådan undgår du at medvirke til hvidvask' er skrevet til de virksomheder og personer i kunstbranchen, der erhvervsmæssigt opbevarer, handler med eller formidler handel med kunstværker, hvor værdien af transaktionen eller af en række indbyrdes forbundne transaktioner er på 50.000 kroner eller derover.

Samtidig har Erhvervsstyrelsen udarbejdet to vejledninger med svar på ofte stillede spørgsmål til undersøgelses- og underretningspligten.

  • 4. november 2019
  • Kontrol og tilsyn
  • Regler for virksomheder

Kunstbranchen bliver fra den 10. januar 2020 omfattet af hvidvaskloven. Det betyder, at branchen får ansvar for at leve op til en række nye pligter, som skal være med til at forebygge og bekæmpe hvidvask og terrorfinansiering.

For at vejlede kunstbranchen om deres pligter efter hvidvaskloven, har Erhvervsstyrelsen lavet en quick-guide, der kort præsenterer, hvordan den enkelte kan undgå at medvirke til hvidvask.

Guiden beskriver blandt andet hvilke pligter, der pålægges og hvad der skal gøres, hvis der opstår mistanke om hvidvask. Der er vejledning til risikovurdering af den enkelte kunde samt gode råd til, hvordan usædvanlige aktiviteter kan overvåges.

Hent Quick-guide om hvidvaskloven for kunstbranchen

Læs mere om ofte stillede spørgsmål om hvidvask