Kvoter på import af stålprodukter

Hvis din virksomhed importerer stålprodukter fra lande uden for EU, skal du være opmærksom på, at der er beskyttelsestold på import af visse stålprodukter. Tolden gælder som udgangspunkt frem til den 30. juni 2024. 

 • Opdateret 27. marts 2023

EU-Kommissionen har indført beskyttelsesforanstaltninger - også kaldet 'safeguard' - på import af visse stålprodukter fra lande uden for EU. Beskyttelsesforanstaltningerne består af toldkontingenter (TRQ), som tillader toldfri import af de omfattede produkter inden for fastlagte kvoter.

Udtømmes kvoterne, skal du som importør betale en tillægstold på 25 %. For de enkelte produktkategorier er der både fastlagt landespecifikke kvoter samt kvoter for 'alle andre lande'. Du kan frit importere under kvoterne uden at skulle have en tilladelse fra myndighederne. 

Kvoterne tildeles efter importørens anmodning i fortoldningsangivelsen ud fra ’først-til-mølle’-princippet.

Udviklingen af kvoterne offentliggøres i EU-Kommissionens database, som er offentlig tilgængelig og opdateres dagligt. Som importør, kan du følge med i volumen og balancen af kvoterne og se den mængde, der p.t. er til rådighed. Du skal dog være opmærksom på, at en del af kvoten i samme øjeblik kan være under behandling/tildeling af de nationale toldmyndigheder.

Du kan også følge udviklingen i den samlede import af varekoderne på Toldstyrelsens hjemmeside.

Den samlede kvotemængde pr. produktkategori er baseret på gennemsnittet af importen i perioden 2015 - 2017 + 5%.

Kvotemængderne øges med 4% hvert år.

Kvoten fordelt på kvartaler

Kvoten for henholdsvis ’alle andre lande’ og specifikke lande er inddelt i kvartaler. Hvis kvoten ikke opbruges i et kvartal, overgår den overskydende kvotemængde til næste kvartal.

På billedet ses et flowchart bestående af 4 ’kasser, hvor hver kasse repræsenterer ét kvartal med en kvotemængde for ’alle andre lande’ også kaldt ’global kvote’. Eventuelt ubrugte kvotemængder overføres til næste kvartal. Såfremt lande med specifikke kvoter, har opbrugt deres kvote, kan disse anmode om kvotemængder fra ’alle andre lande’. Dog kan dette kun ske i sidste kvartal for hvert år safeguarden gælder.

Indretning af kvoteordningen for et givent år

For begge kvoteordninger gælder, at hvis kvoterne er opbrugte, så pålægges en ekstra beskyttelsestold på 25%.

Et specifikt tredjeland, som måtte have opbrugt sin kvote, kan få del i kvoten tildelt ’alle andre lande’.

Dette kan dog først ske i sidste kvartal af den sidste periode af foranstaltningerne; altså fra 1. april 2024 - 30. juni 2024.

For produktkategorierne 5, 16, 20, og 27 er der dog ingen adgang til den resterende kvote i 4. kvartal for lande med en landespecifik kvote.

For at undgå at betale beskyttelsestold kræver det, at du i fortoldningsangivelsen angiver en række oplysninger, bl.a. et kontingentbeløbenummer.

Sådan udfylder du fortoldningsangivelsen for at anmode om toldkontingent:

 • Rubrik 33: Varekode (10-cifret tal)
 • Rubrik 34: Oprindelsesland
 • Rubrik 36: Præferencekode: 120
 • Rubrik 39: Det 6-cifrede kontingentnummer (løbenummer), fx 098501
 • Rubrik 44.3: 'M'
 • Rubrik 44.4a: Præferencedokumentationstype: 0009
 • Rubrik 44.4b: Nummer: 'INGEN DOK'

Ansvaret for for administration af kvoterne ligger hos Toldstyrelsen og EU-Kommissionen.

Har du spørgsmål til toldangivelsen?

Beskyttelsestolden gælder ikke import fra disse lande: 

 • Norge
 • Island
 • Liechtenstein
 • Botswana
 • Cameroun
 • Fiji
 • Ghana
 • Elfenbenskysten
 • Lesotho
 • Mozambique
 • Namibia
 • Swaziland

Her kan du få overblik over tidslinjen for EU’s beskyttelsestold på import af stålprodukter, fra den blev indført i juli 2018 og frem til nu.

23. juni 2022

Ændringer af beskyttelsestolden: EU-Kommissionen ændrer liberaliseringsraten for kvoterne fra 3 pct. til 4 pct. årligt, hvilket indebærer, at kvoterne øges med en større procentsats end tidligere. Derudover foretages en række ændringer til de individuelle varekategorier. Ændringerne fremgår af bilag 1 ”Liste over kategorier af varer med oprindelse i udviklingslande, for hvilke de endelige foranstaltninger finder anvendelse” samt bilag 2 ”toldkontingentmængder”. Ændringerne er trådt i kraft fra den 1. juli 2022.

21. april 2022

Ændringer af beskyttelsestolden: EU-Kommissionen indfører ændringer af kvotefordelingen under beskyttelsestolden som følge af udløb af undtagelsen for en række SACD-lande (”South African Development Countries). I praksis indebærer det alene en ændring i toldkvoterne for Sydafrika, der nu er underlagt beskyttelsestold i varekategorierne 8, 9, 10 og 24.

15. marts 2022

Ændringer af beskyttelsestolden: EU-Kommissionen indfører ændringer af kvotefordelingen under beskyttelsestolden som følge af importforbuddet på stål fra Rusland og Belarus. 

24. juni 2021

Forlængelse af beskyttelsestolden: EU-Kommissionen indfører en ny forordning med ikrafttrædelse den 1. juli 2021, som forlænger beskyttelsestolden til og med den 30. juni 2024.

29. juni 2020

Ændringer af beskyttelsestolden: EU-Kommissionen indfører ændringer af beskyttelsestolden med ikrafttrædelse den 1. juli 2020.

15. januar 2020

Ændringer af beskyttelsestolden: EU-Kommissionen indskærper, at produktkategori 4B kun er til anvendelse i bilindustrien. 

26. september 2019

Ændringer af beskyttelsestolden: EU-Kommissionen indfører ændringer af beskyttelsestolden med ikrafttrædelse den 1. oktober 2019. 

31. januar 2019

Endelig told: EU-Kommissionen indfører endelige foranstaltninger med ikrafttrædelse den 2. februar 2019.

18. juli 2018

Midlertidig told: EU-kommissionen indfører midlertidige foranstaltninger.

Spørgsmål om importkvoter på stålprodukter