Vejledning om

EU-Kommissionens database til kvotesystemet om EU’s beskyttelsestold på stål

Vejledningen viser hvordan du kan følge med i udviklingen af kvoterne, som de fremgår af EU-Kommissionens database. Som importør, kan du følge med i volumen og balancen af kvoterne og se den mængde, der p.t. er til rådighed. Vær opmærksom på, at en del af kvoten i samme øjeblik kan være under behandling/tildeling af de nationale toldmyndigheder.

  • Version
  • Seneste opdatering 6. maj 2019

1
Kapitel
Adgang til EU-Kommisionens kontingentkonsultation

På EU-Kommissionens hjemmeside for kontingentkonsultation får du et samlet overblik over kvoterne for lige præcis din virksomheds produkt.

Skærmkopi fra EU-kommissionens kontingentkonsultation

For at se detaljer om en konkret kvote, indtast da kvotenummeret i feltet ’løbenumre’ og tryk på ’søg’. Løbenummeret for produktet finder du i bilag IV.1 til forordning 2019/159.

Skærmkopi af EU-Kommissionens Kontingentkonsultation

Herefter fremkommer en kort tabel med information om kvotens gyldighedsperiode (startdato - slutdato). Under rubrikken ’Restmængde’ er angivet, hvor meget af kvoten der er tilbage. For mere detaljeret information om kvoten, tryk da på ’details’ længst ude til højre, hvorefter følgende billede fremkommer:

Skærmkopi af EU-Kommissionens kontingentoplysninger

Under ’aktuel mængde’ er angivet, hvor meget af den samlede kvote, der er tilbage. Det er vigtigt også at være opmærksom på, hvor stor en del af kvoten der ligger til behandling, men
som endnu ikke er tildelt. Dette kan ses under ’total mængde, der afventer tildeling’.

Den detaljerede information viser også kvotens gyldighedsperiode, og hvilke KN-numre der er
berørt af kvoten. Begynder kvoten at være udtømt, vil dette være angivet under ’kritisk’. Kvoterne opdateres én gang om dagen, hvilket er angivet øverst i højre hjørne.

Hvis du allerede har ansøgt om en kvote, og gerne vil vide hvad status for ansøgningen er, skal du kontakte Toldstyrelsen.