Redegørelse for samfundsansvar i årsrapporten

De største danske virksomheder skal i årsrapportens ledelsesberetning redegøre for, om de har en politik for samfundsansvar, og hvad den i givet fald går ud på. Her kan du læse, hvad du skal gøre, hvis din virksomhed er omfattet af reglerne. 

 • Opdateret 12. april 2024

Store virksomheder i regnskabsklasse C og virksomheder i regnskabsklasse D skal redegøre for deres samfundsansvar. 

Store virksomheder i regnskabsklasse C

Store virksomheder omfattet af regnskabsklasse C er virksomheder, som i to på hinanden følgende regnskabsår, overskrider mindst to af nedenstående tre størrelsesgrænser:

 • En balancesum på 156 mio. kr.
 • En nettoomsætning på 313 mio. kr.
 • Et gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede i løbet af regnskabsåret på 250.

For modervirksomheder, der udarbejder koncernregnskab, skal størrelsesgrænserne opgøres på koncernniveau.

Virksomheder i regnskabsklasse D

Regnskabsklasse D omfatter de børsnoterede virksomheder og statslige aktieselskaber uanset disses størrelse.

De største danske virksomheder skal i årsrapporten redegøre for virksomhedens arbejde med samfundsansvar. Lovkravene i årsregnskabsloven betyder nemlig, at I har pligt til at offentliggøre en redegørelse for samfundsansvar. 

I skal redegøre for, om virksomheden har en politik, og hvad politikken i givet fald går ud på for hvert af disse fire forhold:

 • Miljøforhold, herunder reduktion af virksomhedens klimapåvirkning
 • Sociale forhold og personaleforhold
 • Respekt for menneskerettigheder
 • Antikorruption og bestikkelse

I er altså ikke forpligtet til at udarbejde politikker for samfundsansvar, men redegørelsen for samfundsansvar skal indeholde en klar og begrundet forklaring på de områder, hvor I har valgt ikke at have en politik.

Obligatoriske oplysninger i redegørelsen for samfundsansvar 

I redegørelsen for samfundsansvar skal I give en række oplysninger, uanset om I har politiker for samfundsansvar eller ej.

Det er oplysninger om: 

 • Virksomhedens forretningsmodel
 • Væsentlige risici forbundet med miljøforhold; virksomhedens arbejde med at reducere klimapåvirkningen, sociale forhold og personaleforhold, forhold vedrørende respekt for menneskerettigheder, bekæmpelse af korruption og bestikkelse.
 • Referencer til og forklaring af beløb i den finansielle del af regnskabet.
 • Ikke-finansielle nøgleresultatindikatorer - også kaldet ESG-nøgletal - der er relevante for specifikke forretningsaktiviteter.

Få nyt om de kommende krav direkte i din indbakke

Abonnér på vores nyheder om bæredygtighed, hvis du vil være opdateret på, hvad der er aktuelt omkring virksomheders arbejde med bæredygtighed. I vores nyheder får du blandt andet indblik i ny lovgivning om bæredygtighed samt nyeste vejledning og værktøjer, som understøtter virksomheders arbejde med bæredygtig omstilling.