Kontrakt om industrisamarbejde

Hvis en anskaffelse af forsvarsmateriel eller -tjenesteydelser til Forsvaret omfattes af krav om industrisamarbejde, skal den udenlandske leverandør indgå en kontrakt om industrisamarbejde med Erhvervsstyrelsen.

  • Opdateret 15. december 2021

Omfattes en anskaffelse af forsvarsmateriel eller -tjenesteydelser af et krav om industrisamarbejde, skal den udenlandske leverandør til Forsvaret indgå en betinget kontrakt om industrisamarbejde - også kaldet en ’Industrial Co-operation Contract’ (ICC) - med Erhvervsstyrelsen. Det skal de gøre, før de indgår en kontrakt med Forsvaret.

Kontraktskabeloner

Forsvarets udbud 

Det fremgår af Forsvarets udbudsmateriale, om industrisamarbejde er et krav, og hvilke retningslinjer kravet er baseret på. 

Alle udenlandske leverandører, som indgår i Forsvarets udbudsproces om en kontrakt, hvori der er krav om industrisamarbejde, skal selv kontakte Erhvervsstyrelsen for at indgå en betinget kontrakt om industrisamarbejde. Den betingede kontrakt om industrisamarbejde træder først i kraft, når den udenlandske leverandør har indgået en kontrakt med Forsvaret.

For de leverandører, der ikke vandt udbuddet, bortfalder de betingede kontrakter om industrisamarbejde, når Forsvaret indgår kontrakt med de valgte leverandører.

Er udenlandske underleverandører omfattet af krav om industrisamarbejde?

En udenlandsk underleverandør til en dansk hovedleverandør pålægges en forpligtelse til industrisamarbejde, hvis:

  • Den udenlandske underleverandør leverer forsvarsmateriel eller -tjenesteydelser, der samlet udgør minimum 50 mio. DKK som del af kontrakten, og 
  • Leverancen er en del af en anskaffelse af forsvarsmateriel eller -tjenesteydelser, hvori der er krav om industrisamarbejde.

Den danske hovedleverandør har oplysningspligt

Den danske hovedleverandør skal indgå en aftale om oplysningspligt med Erhvervsstyrelsen, hvis de planlægger at bruge en udenlandsk underleverandør i et udbud, hvori der er krav om industrisamarbejde. Det skal ske, inden den danske hovedleverandør indgår kontrakt med Forsvaret.

Erhvervsstyrelsen indgår herefter en kontrakt om industrisamarbejde (ICC) direkte med den udenlandske underleverandør.

Kontakt Team Forsvarsindustri